گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: فریاد شیری شاعر، نویسنده و مترجم، با این توضیح که کتاب شعر «نامریمی» را در نشر داستان در دست چاپ دارد به هنرآنلاین گفت: کتاب حاوی یک شعر بلند با نام فرعی «عاشقانه‌ای برای پایان قرن» است. از آن‌جا که زمان نقش محوری در روایت شعر دارد و یکی از عناصر اصلی این کتاب به شمار می‌رود، این شعر به پنج «گاه» و یک «بی‌گاه» تقسیم شده و هر «گاه» عنوانی دارد. «سنگ»، «طهران، تهران»، «تهران، طهران»، «هزار و یک روز، شب»، «تهران بزرگ» عناوین «گاه‌ها» محسوب می‌شوند. بخش پایانی شعر نیز یک «بی‌گاه» است با عنوان «کلمه».

او با بیان این که از نظر مضمونی شعر عاشقانه، اجتماعی و فلسفی است، ادامه داد: در این شعر بلند ارجاعاتی به مسایل و رویدادهای مختلف سیاسی و فرهنگی در ایران و جهان در زمان‌های مختلف شده است. اما سعی کردم که این رویدادها و مسایل سیاسی مثل یک رسانه هنری به تصویر کشیده شوند بدون هیچ قضاوتی تا شعر از شاعرانگی فاصله نگیرد و به‌نوعی شعاری نباشد.

شیری در مورد محتوای این شعر بلند، اظهارداشت: راوی اصلی شعر، شاعری است که در یک بی‌مکانی، بی‌زمانی، بی‌وطنی، بی‌مادری و بی‌عشق بسر می‌برد. می‌توان گفت این شعر از یک هندسه نامریی مرگ، عشق و زندگی تشکیل شده است. زمان و بی‌زمانی مهم‌ترین مسئله در این شعر است که جریان سیالی دارد و مدام تغییر مکان و جهت می‌دهد. اگر چه بستر اصلی شعر طهران قدیم و تهران امروز است ولی این جریان سیال زمان به مکان‌های مختلف دیگر مانند زوریخ و پاریس هم می‌رود و زمان در بی‌زمانی به نامریی شدن و بی‌هیچی می‌رسد.  

او با این توضیح که شعر «نامریمی» رفتارهای زبانی مختلفی با توجه به موقعیت راوی و شرایط مکانی دارد، تصریح کرد: از آن‌جا که این شعر بلند طی سال‌های مختلف، در کشورهای مختلف و با حس و حال مختلف سروده شده و روایت شعر به یک بازه زمانی خاصی نمی‌پردازد، زبان شعر نیز منطبق با نوع روایت، زمان و بستر شعر تغییر می‌کند. حتی در بخش‌هایی روای شعر در حین روایت شعر می‌سراید یا گاهی شعر دارای وزن عروضی می‌شود.

شیری با بیان این که کتاب پس از دو بار مشروط شدن از سد ممیزی عبور کرده، گفت: آخرین کتاب شعر من سال ۹۱ با عنوان «وطن فروشی نیست» منتشر شد و تا سال ۹۹ هیچ کتاب شعری از من منتشر نشده، البته شعرهای پراکنده‌ای سروده‌ام که در حال آماده‌سازی آن‌ها هستم؛ ولی این کتاب همان‌طور که اشاره شد یک شعر بلند است و مدت زمانی را به تدوین آن مانند یک فیلم مشغول بودم؛ چرا که کنترل شعر بلند سخت است و حتما نیاز به تدوین دارد اما پس از ممیزی در اصلاح و تدوین مجدد آن تغییراتی ایجاد کردم که موجب به تاخیر افتادن چاپ کتاب شد.