گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: هرمز علیپور نویسنده و شاعر، با این توضیح که تازه‌ترین کتابش با عنوان «پاسخ سپید» اواخر سال گذشته به چاپ رسیده به هنرآنلاین گفت: مدتی شعر نمی‌گفتم و این اشعار سپید تجربیات جدیدی بود حول و محور تنهایی انسان با توجه به شرایط فعلی ایران و جهان.

او افزود: در مجموعه «پاسخ سپید» بدون این که از کرونا، جنگ و مسایل خاورمیانه نام ببرم غربت انسان را بیان کرده‌ام. اصولا به تنهایی انسان معتقدم. در واقع  تجربیات شخصی خودم را می‌گویم که روزبه‌روز انسان به سمت یک نوع تنهایی سوق داده می‌شود چون شرایط جهان ناگوار، تلخ و سیاه است.

علیپور با بیان این که پس از غلبه فناوری و فضای مجازی گفت‌وگوها و دیدارها همه بریده شده‌اند، ادامه داد: مزید بر همه این‌ها، مسئله عالم‌گیر کرونا واقعا مصیبتی است و باعث غمگینی انسان می‌شود. براساس تجربیات خودم و در سن ۷۵ سالگی در این مجموعه بیشتر کنکاش کرده‌ام که توسط انتشارات سیب سرخ منتشر شده است.

او این روزها مشغول نوشتن خاطرات و مرور کارنامه ۵۵ ساله خود است و به شکل آنلاین کارگاه مجازی شعر با حضور شاعران جوان دارد.

هرمز علیپور از شاعران معاصر است که شعر گفتن را به شکل رسمی از ۲۰ سالگی در مجلات روشنفکری و غیرروشنفکری چون «فردوسی»، «نگین» و «بانوان» آغاز کرد. او  مدت ۴۵ سال معلم مقاطع مختلف تحصیلی بوده است. «با کودک و کبوتر»، «سب‌بابه»، «سپیدی جهان»، «همین دیدن‌ها»، «نرگس فردا»، «الواح شفاهی»، «اوراق لاژورد»، «علف یونان به لغت عذرا»، «۵۴ به دفتر شطرنجی»، «فاخته هیمالیا»، «ریحان آلفابت»، «گیاه کهکشان»، «داغ بی‌بی»، «به کوچه‌ زنبق» و .. از جمله آثار منتشر شده او محسوب می‌شوند. علیپور از چهره‌های شاخص جریان موج شعر ناب به شمار می‌آید.