گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: زهرا میرزایی نویسنده، با این توضیح که کتاب «دختر کویر» را در نشر روزگار در دست انتشار دارد به هنرآنلاین گفت: در این رمان که ژانر آن رئالیسم جادویی است به دغدغه‌ام در مورد محیط زیست و شرایط بدی که دارد پرداختم.

او درباره محتوای این رمان، اظهارداشت: کویر، دریا، کوه، جنگل و تمام جهان هستی که به‌نوعی دارد از زباله‌های بشر آسیب می‌بیند یک موجود دو پا را به وجود می‌آورند که می‌تواند با قهرمان داستان صحبت کند. این زن از خانواده‌ای فقیر، فرازونشیب زیادی در زندگی داشته و بحران‌هایی را پشت سر گذاشته است با موجود دوپا که جهان هستی آفریده همراه می‌شود تا به داد طبیعت برسد چرا که او خودش نمی‌تواند به پلاستیک دست بزند چون تجزیه می‌شود. به یک فرد احتیاج دارد تا او را همراهی کند. با طرح این موضوع می‌خواستم به مخاطب گوشزد کنم جهان هستی خودش برخاسته تا به فکر خودش باشد.

میرزایی در مورد چرایی انتخاب این موضوع و پرداختن به محیط زیست، افزود: داستان‌ها خودشان مرا صدا می‌کنند. در هر کتابم به موضوعاتی پرداختم که دغدغه من بوده‌اند. در رمان «کلبه» به ساده‌لوحی برخی روستاییان پرداختم و این که عده‌ای از سادگی آن‌ها سواستفاده می‌کنند. در کتاب «راز باران» به عدم شناخت مادر نسبت به فرزند توجه داشتم به‌ویژه در کشورهای جهان سوم. گاهی موارد تربیت بچه را زیر پا می‌گذاریم به دلیل حرف مردم. خیلی از خانواده‌ها فقط می‌خواهند بچه نماد خوبی داشته باشد. رمان «بامداد برهان» در مورد بی‌پولی و رسیدن به ویرانگی است. در آخرین رمان منتشر شده‌ام «مارشاه» به جنگ، پیامدهای آن، بازماندگان و زخم‌هایی که جنگ وارد می‌کند پرداختم و قهرمان آن یک جنگ زده است.  

او که این روزها مشغول نگارش رمان «چرا من» است، ادامه داد: این کتاب ژانر رئالیسم اجتماعی دارد. در رمان‌های قبلی دغدغه‎هایم را بیان کردم و این رمان موضوعی عاشقانه دارد.