گروه فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: علی‌ظفر قهرمانی‌نژاد، مترجم و کارگردان تئاتر با این توضیح که کتاب «بوطیقای سینما» جمع‌بندی آرا و چکیده نظریه دیوید بوردول را ترجمه کرده به هنرآنلاین گفت: نویسنده در این اثر که در نشر بیدگل منتشر می‌شود، به منتقدان و افراد دانشگاهی می‌گوید چگونه از منظر بوطیقایی می‌توان فیلم‌ها را دید، بررسی و تحلیل کرد.

او با بیان این‌که دیدگاه مطرح‌شده در کتاب مختص خود بوردول است، افزود: کتاب به‌صورت جامع دیدگاه خوب فیلم دیدن و تحلیل کردن را بازنمایی می‌کند. این نویسنده بر اساس قابلیت سینمایی به فیلم‌ها می‌نگرد و هر آنچه می‌گوید بر اساس آن سنت فرمالیستی است که از ارسطو به بعد شکل گرفت. در حقیقت قابلیت‌های یک فیلم را درون خود آن فیلم می‌بیند نه بر اساس برداشت‌های خارج از فیلم.

قهرمانی‌نژاد که کتاب «تئاتر برای زندگی» نوشته دیوید دایموند را ویرایش کرده است، ادامه داد: این اثر را که از سوی نشر بیدگل منتشر می‌شود برادرم مصطفی قهرمانی‌نژاد در کانادا ترجمه کرده و نویسنده از شاگردان خوب آگوستو بوال بوده است.

او این کتاب را پیوندی بین نظریه سیستم‌ها و نظریه تئاتر شورایی آگوستو بوال مختص اجتماعات دانست و تصریح کرد: با این شیوه از تئاتر است که می‌توان با آن اجتماع‌سازی کرد. به این معنا که مردم با دغدغه مشترک می‌توانند با استفاده از ابزار ارتباطی با مسئولان رابطه‌ای فعال و دوسویه برقرار کنند . «تئاتر برای زندگی» در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد؛ از مسایل زیست‌محیطی، آسیب اجتماعی، مسایل سیاسی، قانونگذاری، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری خرد و کلان، مسایل شخصی و درونی مثل انواع فوبیا و آسیب‌های درونی. هدف اصلی آن توانمندسازی مردم برای مشارکت اجتماعی است.