به گزارش هنرآنلاین، مجمع عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت سه‌شنبه 18 آذرماه برگزار شد. این جلسه با حضور سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت‌امنا، اعضای هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری و حسابرس مستقل برگزار شد.

در این جلسه، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت و بازرس قانونی، گزارش عملکرد یک سال موسسه را بر اساس استانداردهای حسابرسی ارائه کردند و اعضای هیئت‌امنا به بحث و تبادل نظر پرداختند و نظرات خود را در خصوص گزارش‌های ارائه‌شده بیان داشتند و در ادامه، حسابرس مستقل نیز گزارش حسابرسی را ارائه کرد و بر اساس گزارش مزبور تکالیف قانونی موسسه هنرمندان پیشکسوت تعیین و ابلاغ شد.

در این جلسه مقرر شد فعالیت‌های موسسه هنرمندان پیشکسوت بر اساس اساسنامه، ضوابط، مقررات و برنامه‌های مدون برگزار شود و حفظ شان و جایگاه هنرمندان، محور برنامه‌های موسسه باشد.

همچنین مقرر شد برنامه‌هایی برای انتقال تجربه‌های ارزشمند هنری هنرمندان پیشکسوت به نسل جوان طراحی و اجرا شود و متناسب با شرایط فعلی کشور متأثر از شیوع کرونا فعالیت‌هایی در موسسه برنامه‌ریزی شود و اقداماتی در راستای سلامت هنرمندان در این دوره بیشتر مورد توجه موسسه باشد.

مجمع عمومی مؤسسات و انجمن‌های مرتبط با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور انسجام و انضباط اداری و مالی بیشتر از سال 1397 به‌صورت مداوم و منظم و با رعایت کلیه قواعد و استانداردهای قانونی برگزار می‌شود و تکالیف قانونی هر موسسه نیز توسط کمیته حسابرسی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.