سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: حمیدرضا بُسحاق مترجم و استاد دانشگاه، با این توضیح که به‌تازگی ترجمه کتاب "زیبایی و اسلام" (زیبایی‌شناسی در هنر و معماری اسلامی) را تمام کرده و در حال ویرایش آن است به هنرآنلاین گفت: نویسنده این کتاب خانم والری گونزالس پژوهش‌گر مشهور در حوزه هنر و زیبایی‌شناسی اسلامی است که به ایران هم آمده است. او در کتاب خود به بسیاری از منابع مهم هنر و زیبایی‌شناسی اسلامی رجوع کرده و به شدت وام‌دار خوزه میگِل پوئرتا ویلچِز نویسنده‌ کتاب جامع و مهم "زیبایی‌شناسی در تفکر اسلامی" است که می‌توان گفت بزرگ‌ترین کتاب در زمینه‌ تاریخ زیبایی‌شناسی اسلامی به شمار می‌رود و نویسنده به طور مبسوط به بررسی و تحلیل زیبایی‌شناسی اسلامی در غرب و شرق جهان اسلام پرداخته است.‌

او ادامه داد: گونزالس پژوهش‌های پژوهشگرانی را که با رویکردهای تاریخی، توصیفی و جامعه‌شناختی به هنر اسلامی پرداخته‌اند ناتمام می‌داند و بر رشته‌ علمی خاصی به نام "پدیدارشناسی زیبایی‌شناختی" تاکید می‌کند و می‌خواهد با تکیه بر آن به بررسی و تحلیل آثار هنری اسلامی، به‌ویژه معماری، نقاشی و خوش‌نویسی، بپردازد. او خودش، ملیتش و مذهبش را در پرانتز می‌گذارد و مانند یک پژوهشگر واقعی به تحلیل زیبایی‌شناسی اسلامی می‌پردازد. گونزالس در سراسر کتاب به آرا و عقاید فیلسوفان و اندیشمندانی مانند هوسرل، ویتگنشتاین، نلسون گودمن، آرتور دانتو، باشلار و دریدا و هنرمندانی مانند ایو کلاین و مارک روتکو اشاره کرده و دیدگاه‌ها و نظریات آن‌ها را در تحلیل آثار هنری اسلامی به کار گرفته است.

بسحاق با بیان این‌که کتاب "زیبایی و اسلام" حاوی پنج فصل (به عبارت دقیق‌تر پنج مقاله) است، افزود: نویسنده در فصل اول به اجمال زیبایی‌شناسی چهار متفکر مسلمان، یعنی ابن‌سینا، ابن‌حزم، ابن‌رشد و ابن‌هیثم را معرفی کرده است. در فصل دوم به تحلیل زیبایی‌شناختی یکی از آیات قرآن کریم (نمل،44) پرداخته است. در فصل سوم یکی از بزرگ‌ترین مصادیق هنر اسلامی، یعنی کاخ الحمرا (برج کُمارِس)، را از منظر پدیدارشناسی بررسی کرده است. در فصل چهارم پدیدارشناسی زیبایی‌شناختی تزئین هندسی را در الحمرا به دست می‌دهد و در فصل پنجم به پدیدار "نوشتار" در هنر اسلامی می‌پردازد و نظام زیبایی‌شناسی خوش‌نویسی در اسلام را معرفی می‌کند.

بسحاق با این توضیح که کتاب "تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی‌شناسی" نوشته وودیسواف تاتارکیویچ را در نشر چشمه در دست انتشار دارد، تصریح‌کرد: این کتاب به بررسی و تحلیل همه مفاهیم مهم و بنیادی زیبایی‌شناسی پرداخته است، مانند "خلاقیت"، "هنر"، "زیبایی"، "فرم"، "تجربه زیبایی‌شناختی"، "میمسیس (تقلید)"، رمانتیسیسم، کلاسیسم و ... .

او هم‌چنین از انتشار چاپ سوم کتاب "تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز " نوشته ویلیام ساهاکیان توسط نشر چشمه خبر داد و اظهار داشت: نویسنده در این اثر مکاتب و فیلسوفان غرب را از طالس تا سارتر به زبانی ساده و دقیق و به‌طور بی‌غرضانه و بدون لهجه معرفی کرده است.

یادآوری می‌شود، کتاب "تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز"، از 22 فصل اصلی تشکیل شده است: "مساله ماده: فیلسوفان میلتوس"، "مساله اینهمانی و تغییر: فلسفه‌های متضاد هراکلیتوس و الئاییان"، "مساله انسان: از سوفیست‌ها تا افلاطون"، "فلسفه نظام‌مند: افلاطون و ارسطو"، "مساله دین"، "مکتب مدرسی"، "فلسفه رنسانس"، "عقل‌گرایان قاره‌ای"، "تجربه‌گرایان انگلیسی"، "ایده‌آلیسم آلمانی"، "فایده‌گرایی انگلیسی"، "ناتورالیسم تکاملی"، "پوزیتویسم کلاسیک"، "ماتریالیسم دیالکتیک"، "پراگماتیسم"، "ایده‌آلیسم و پرسونالیسم"، "نورئالیسم و رئالیسم انتقادی"، "پوزیتیویسم منطقی"، "فلسفه تحلیلی"، "مکتب نومدرسی و نوتومیسم"، "پدیدارشناسی" و "اگزیستانسیالیسم".