به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، دهقانکار درباره تسویه حساب با کتابفروشی های عضو طرح تابستانه کتاب ۹۹ گفت: با توجه به تاکید دکتر صالحی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تسویه حساب به موقع با کتابفروشی های عضو طرح تابستانه کتاب ۹۹، این موسسه در حداقل زمان پس از پایان طرح و ظرف مدت ۱۱ روز کاری با ۷۷۳ کتابفروشی تسویه حساب کرد.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران تاکید کرد: برای نخستین بار پس از اجرای طرح های یارانه حمایتی از کتابفروشی ها با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  ظرف مدت ۱۱روز کاری با کتابفروشی های عضو این طرح تسویه حساب شده است.

لازم به ذکر است، در  چهاردهمین طرح یارانه حمایتی از کتابفروشی‌ها ۳۵میلیارد و ۹۱۷میلیون ریال یارانه به کتابفروشی ها اختصاص پیدا کرد که این میزان یارانه، در مقایسه با طرح بهارانه کتاب۹۹ افزایش ۴۷درصدی داشته است.

در طرح تابستانه کتاب۹۹ که با شعار "کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم" از 18 تا ۳۰ مرداد در کتابفروشی‌های عضو این طرح در سراسر کشور اجرا شد، ۷۷۳ کتاب‌فروشی از ۳۱ استان کشور،  ۵۰۸هزار و ۸۸۱ نسخه کتاب، به مبلغ ۱۹۵میلیارد و ۳۷۰میلیون و ۷۴۹هزار و ۸۳۲ ریال به فروش رساندند.