به گزارش هنرآنلاین، صندوق اعتباری هنر در خصوص صدور هنرکارت اطلاعیه‌ای به شرح زیر را صادر کرد.

"به اطلاع اعضای محترم صندوق اعتباری هنر می‌رساند؛ با توجه به ضرورت یکپارچگی ارائه خدمات از بستر واحد به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور و تصمیات اتخاذ شده در خصوص صدور هنرکارت به عنوان شناسه فرهنگی و هنری با قابلیت کارکرد خدماتی و بانکی مقرر است؛ کلیه خدمات صندوق از بستر این کارت به اعضا صورت پذیرد.

لذا از اعضای محترم درخواست می‌شود در زمان مقرر که به‌زودی از طریق کانال‌های ارتباطی صندوق اعتباری هنر اطلاع‌رسانی خواهد شد نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است آثار تبعی عدم ثبت نام برای دریافت هنرکارت بر عهده ذینفع خواهد بود."