به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، براساس این دستورالعمل چگونگی انجام مصاحبه و پیشبرد فرآیند آن با فرهیختگان و اهالی علم و فرهنگ مشخص شد و در اختیار دست‌اندرکاران این حوزه قرار گرفت.

همچنین برای ارتقای سطح کیفی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی، دستورالعمل انجمن جهانی تاریخ شفاهی نیز ترجمه شد و در اختیار پژوهشگران و تدوینگران این پروژه قرار گرفت.

مصاحبه‌های تاریخ شفاهی با عنوان ثبت تجربه زیست تعداد قابل توجهی از افراد شاخص و فرهیختگان در حوزه علم و فرهنگ در زمان شیوع ویروس کرونا توسط پژوهشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام می‌شود و بر همین اساس لیستی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور برای پیشبرد این مهم از بین روسای انجمن‌های علمی و فرهنگی، استادان دانشگاه، فرهنگستان علوم، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان علوم پزشکی، انجمن جامعه‌شناسی، انجمن جمعیت‌شناسی وغیره تهیه شده است.

هم‌اکنون این لیست در کمیته مقابله با کرونای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دبیری غلامرضا ظریفیان رییس اندیشگاه این سازمان در حال بررسی برای تایید است.