سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: حمیدرضا اردلان نویسنده و  آیین‌شناس با این توضیح که کتاب "اشاره و قبیله خوآسان" را برای چاپ آماده کرده است به هنرآنلاین گفت: در این اثر که با مقدمه و مجموعه عکس همراه است، افراد یا جمع‌هاى انسانى به قبیله خوآسان در آفریقا اشاره مى‌کنند. یک دسته از انسان‌شناسان و زبان‌شناسان بر این باورند که نخستین زبان و نسل انسان در سرزمین خوآسان ظهور کرده است که تمام بشر از حدود ده‌ها هزار سال قبل از آن‌جا مهاجرت و وارد سراسر جهان شده‌اند. هر جاى دنیا رفتم سعى کردم براى مردم داستان این قبیله را تعریف کنم و به نشانه تذکر ریشه مشترک بشر، تقاضا کنم تا به سرزمین خوآسان اشاره کنند.

اردلان در پاسخ به چرایی تالیف این کتاب، اظهار داشت: دوره معاصر زمینه‌هاى فراموشى معنى انسان و هم‌زیستى با طبیعت را تقویت کرده است، این کتاب مى‌خواهد به ریشه مشترک و موحد انسان اشاره کند. کتاب "اشاره و قبیله خوآسان" حاوى ده‌ها عکس است که همان‌گونه که اشاره شد در آن حاضران به سرزمین خوآسان اشاره مى‌کنند. اشاره‌کنندگان از تمام ملیت‌ها، اقشار اجتماعى و نسل‌هاى مختلف تشکیل شده‌اند. در مقدمه کتاب به ریشه مشترک تمام زبان‌ها و چگونگى مهاجرت انسان از خوآسان اشاره شده است.

b31a58e5-c62c-4c68-8b62-7992cc268c34

او با بیان این‌که کتاب راجع به سرنوشت متحد بشر و گزارش آن از طریق عکس به همه مردم است، افزود: انسان معاصر نیاز دارد تا به نقطه‌اى مشترک اشاره کند. این کتاب اشاره‌ای است که یادمان بیایید چقدر آسوده در یک قبیله کنار هم زندگی می‌کردیم، مرزهاى بى‌شمار سیاسى، فرهنگى و اقتصادى بشر را از مقام خود دور کرده است.