به گزارش هنرآنلاین، این مجموعه‌شعر که شامل شعری بلند به نام سرود تهران و چند شعر دیگر از رضا قنبری است پیش از این توسط نشر مایا در سال ۹۶ منتشر شده بود.

شعر بلند سرود تهران یکی از بهترین آثار این شاعر در طول دو دهه کار ادبی‌اش است که منظرها و سویه‌های اجتماعی فرهنگی و سیاسی شهر تهران در آن بازتاب و بازنمودی ادراکی و هنری دارد:

"بنویس / از ابتدای سطر، ما حروفِ درد بوده‌ایم / افتاده در قیدهای زمان و شرط / بنویس تهران چقدر به آکَد و سَدوم نزدیک است / و داستان‌های خوف و وَهم در رگِ شبانه‌اش دویده است / بنویس مشروطه حرف است / عشق حرف است / شعر بیشتر!..." (بخشی از شعر بلند سرود تهران)

این شعر بلند و دیگر اشعار این کتاب ادامه همان نگاه زبان‌ورزانه و ساختارگرایانه قنبری در شعرهایش است؛ ساختن زبانی متفاوت از زبان مصرفی روزمره و ادراک دو کانون محوری اشعار این شاعر تهرانی است:

"پایتخت هر کشوری شعر است / تهران اما بیشتر پای‌تخت / فعل‌های بسیاری از "شدن" دارد / و قیدهای زمان و شرط / مردانش را احاطه کرده..."

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را در سایت http://30book.com تهیه کنند.