سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: اسماعیل آذر استاد دانشگاه، مجری و کارشناس برنامه‌های ادبی، با اعلام این خبر به هنرآنلاین گفت: با تصویب بنیاد رودکی زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود 150 قطعه از متون زبان فارسی که بتواند در آرامش جامعه نقش داشته باشد و زیبایی‌های زبان فارسی را به نسل جوان معرفی کند انتخاب کردم و خواندم. این اهتمام بنیاد رودکی یکی از مسیرهای درست است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر قانونی بیش از هر جای دیگری مسئولیت حفظ و حراست زبان فارسی را دارد.

او با بیان این‌که کار در مرحله تولید است و کمتر از یک ماه دیگر این قطعات بسیار کوتاه، بین یک تا سه دقیقه تصویری در فضای مجازی پخش خواهد شد، ادامه داد: چون قطعات کوتاه و نافذ است عموم مردم به آن گوش می‌کنند؛ همان‌گونه که اشاره شد می‌تواند در اخلاق و آرامش مردم سهم داشته باشد و به عنوان عناصر زیبایی متون فارسی چشم‌گیر باشد و مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد.

آذر با این توضیح که قطعات از ادبیات هزار سال پارسی، رودکی سمرقندی پدر شعر فارسی آغاز می‌شود تا تاریخ بیهقی و طنز عبید زاکانی، تصریح کرد: حدود 10-15 قطعه طنز فاخر کوتاه نیز در این مجموعه ارائه می‌شود. دلیل کوتاه ضبط شدن قطعات نیز این است که مخاطب در این روزگار پر پیچ و خم حوصله گوش دادن داشته باشد. در این دوران انسان‌ها بیشتر مشغولیت فکری و غیر فکری پیدا کردند و هر چیز کوتاهی مورد توجه است حتی متون فارسی. انتخاب این قطعات کار بسیار مشکلی بود چون گاهی اوقات چهارصد تا پانصد صفحه می‌خواندم تا در نهایت دو قطعه موثر بیابم و اصلا کار ساده‌ای نبود.

او اظهار امیدواری کرد این گام یکی از گام‌های درست در مسیر زبان و ادبیات فارسی باشد و گفت: تصمیم دارم در فرصتی این فعالیت را با قرآن مجید و تلفیق آن با شعر یعنی تاثیرهایی که شاعران از قرآن پذیرفتند ادامه دهم تا به سرعت در قلب همه جا بگیرد. این کار نیز ویژه فضای مجازی است و ساختاری هنری و علمی خواهد داشت.