به گزارش هنرآنلاین به نقل از صبا، کتاب "عشق و چیزهای دیگر" نوشته‌ در ایتالیا ترجمه و منتشر شد. این کتاب را فائزه مردانی استاد کرسی ادبیات فارسی دانشگاه بولونیا به زبان ایتالیایی برگردانده و از سوی انتشارات بریوسکی منتشر شده است.

انتشار کتاب "عشق و چیزهای دیگر" بازتاب خوبی در رسانه‌های ایتالیا داشته و کوریه‌ره دلاسرا؛ پرتیراژترین روزنامه ایتالیا، یادداشت مفصلی به قلم پاریشیا ویولی، استاد نشانه‌شناسی دانشگاه بولونیا درباره این کتاب منتشر کرده است.

نقد و یادداشت آنتونلو ساچِتی در سایت diruz نیز از دیگر واکنش‌های مثبت به این کتاب است.