به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی انتشارات مدرسه، کتاب آموزه‌های غیر منطقی (چگونه منطقی نباشیم!) دعوتی برای گذر از زندگی روزمره وخروج از پوسته عادات است که بعضا از روی شرطی شدن به آن خو گرفته‌ایم و همچنین امکان دادن به فضای ذهن که جور دیگری ببیند و جور دیگری بشنود.

 همچنان که از نام کتاب پیداست نویسنده سعی کرده است با نگاه سلبی فرهنگ پرسش‌گری و نوعی تفکر انتقادی به مطالب را مطرح سازد. کریمی به جای بحث‌‌ها و نوشته‌های تفصیلی، گزاره‌ها و انگاره‌های کوتاهی را در سه وجه: من آموختم که...، اما نمی دانم چرا...و اما نمی‌دانم آیا... را در قالب کتاب گنجانده است که هر کدام از این گزاره‌ها  نوعی تلنگر زدن ذهن و بیدار کردن آن است.

در پشت جلد کتاب آمده است: این کتاب برای آموختن نیست بلکه برای افروختن است. شاید این گونه سخن گفتن و این سان اندیشیدن، ما را به آنچه "نباید بیاموزیم" و "نباید بیندیشیم" و نباید "به یاد آوریم"، نزدیک‌تر کند تا به آنچه حقیقت منطق هستی است ایمان راستین بیاوریم.

کتاب "آموزه‌های غیر منطقی(چگونه منطقی باشیم!)" با 264 صفحه در فروشگاه‌ها و فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه به آدرس https://pakhshmadreseh.ir/ در دسترس مخاطبان قرار دارد.