سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: شاهرخ گیوا نویسنده، به هنرآنلاین گفت: مجموعه داستان 5 جلدی را برای کودکان نوشته‌ام و در حال حاضر چهار جلد آن را به نشر هوپا تحویل دادم.

او این مجموعه داستان را مبتنی بر تصویر دانست و افزود: شیوا نیری و نرگس صفری تصویرگران کتاب هستند که در حال حاضر نیز در مرحله تصویرگری به‌سر می‌برد.

گیوا که این مجموعه داستان را برای مخاطب هفت سال به بالا نوشته است خواندن آن را حتی مناسب بزرگ‌ترها دانست و تصریح کرد: داستان‌های این مجموعه بیشتر فضای طنز و فانتزی دارند. شخصیت‌ها بچه‌هایی هستند که زیاد با بزرگ‌ترها سازگاری ندارند و چالشی بین آن‌ها پیش می‌آید؛ به نوعی نبرد خیر و شر بین بچه‌ها و بزرگ‌ترهاست. هر جلد یک داستان مستقل دارد ولی شخصیت‌ها تکرار می‌شوند.

او دبیری بخش ادبیات نشر ثالث را نیز عهده‌دار است و طبق روال کتاب‌ها را برای چاپ بررسی می‌کند.

رمان "مونالیزای منتشر" او برگزیده "جایزه مهرگان" شده است. "مسیح، سین، فنجان قهوه و سیگار نیم‌سوخته"، "اندوه مونالیزا" و "فیل‌ها" از دیگر آثار اوست. رمان "فیل‌ها" در سال 93 عنوان متفاوت‌ترین رمان را از "جایزه ادبی واو" گرفت.