سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: لاله جعفری نویسنده و مترجم، درباره آثاری که در دست چاپ دارد به هنرآنلاین گفت: کتاب "چوم چوم" را برای مخاطب کودک به انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپردم. تصویرگر این اثر که در مرحله تصویرگری به سر می‌برد نگین حسین‌زاده است. کتاب ماجرای یک مورچه است که دنبال یک شغل درست و حسابی می‌گردد.

او که دو مجموعه داستان را در انتشارات هوپا در دست نشر دارد، افزود: "ده کیلو خبیث" عنوان مجموعه‌ای شامل 10 داستان کوتاه با شخصیت‌های مستقل درباره موجوداتی خبیث است. مجموعه "غول دست کج" نیز شامل پنج افسانه مدرن است که توسط حسن عامه‌کن تصویرگری شده است.

جعفری با این توضیح که مجموعه "قصه‌های زالزالکی" را در 12 قسمت با شخصیتی ثابت نوشته که هر بار برایش اتفاقی رخ می‌دهد، ادامه داد: مخاطب این مجموعه خردسالان هستند که از سوی انتشارات قدیانی نشر می‌یابد. هم‌چنین مجموعه "نی نی دالی" را که شامل 5 کتاب است برای زیر سه ساله‌ها نوشتم. مجموعه "بیا بیا" که حاوی 9 کتاب است با محوریت آشنایی خردسالان با وسایل خطرناک نیز آماده چاپ دارم. این دو اثر توسط نشر افق منتشر می‌شوند.

او که مجموعه "قصه‌های قورمبی" را به نگارش درآورده و برای چاپ به انتشارات مدرسه سپرده، تصریح کرد: این مجموعه شامل سه کتاب با شخصیت ثابت یک قورباغه و مشکلاتی که به وجود می‌آورد است. هم‌چنین نشر خانه ادبیات مجموعه‌ای از  پنج نمایشنامه‌ مرا برای خردسالان منتشر می‌کند. در همین انتشارات مجموعه "قصه‌های حیوونکی" که شامل 5 قصه است و در هر کدام یک حیوان شخصیت اصلی را دارد در دست چاپ دارم. تصویرگر کتاب نیز حدیثه قربانی است. 

به گفته جعفری، کتاب "10 دوست 10 داستان" در 250 صفحه از سوی نشر پنجره منتشر خواهد شد. در این اثر که ترجمه شده هر بار برای یک حیوان مزرعه اتفاقی رخ می‌دهد.