به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، جلسه شورای معاونان موسسه خانه کتاب با حضور حسینعلی سالاری سرپرست موسسه خانه کتاب، سید سعید میرمحمدصادق معاون فرهنگی پژوهشی و آزاده نظربلند معاون فناوری و اطلاع رسانی این موسسه ۲۴خرداد ماه برگزار شد.

در این جلسه بر این موضوع که تغییر مدیریت و تعیین سرپرست در دوره انتقال، خللی در ادامه فعالیت ها و رویکردهای موسسه خانه کتاب ایجاد نخواهد کرد و این موسسه همانند گذشته به فعالیت های خود در حوزه نشر و کتاب ادامه خواهد داد، تاکید شد.

در این جلسه معاونان موسسه خانه کتاب ضمن ارایه گزارش فعالیت‌های انجام شده در سه ماهه اول سال جاری، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای ادامه برنامه های فرهنگی در ماه های پیش رو ارائه کردند.