به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، این نشست‌ها با همکاری دانشگاه علامه‌طباطبایی و رایزنی فرهنگی کشورمان و نمایندگی بنیاد سعدی در قزاقستان و گروه زبان فارسی کرسی دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه ملی قزاق آغاز شده که تدریس این دوره آنلاین را اورنگ ایزدی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی که به عنوان مدرس خارجی به دانشگاه فارابی دعوت شده است، بر عهده دارد.

در این دوره اساتید و دانشجویان دانشگاه ملی قزاق به نام فارابی، دانشگاه ملی اوراسی بنام گومیلوف، دانشگاه روابط بین‌المللی و زبان‌های خارجی بنام ابلای خان، دانشگاه تربیت مدرس زنان شرکت می‌کنند.

در این دوره آنلاین درس‌هایی با موضوع دستور و تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی معاصر، دستور تاریخی زبان فارسی، زبان‌های ایرانی، زبان فارسی باستان، خط میخی فارسی باستان، زبان فارسی میانه (پهلوی)، شاهنامه بیژن و منیژه، شاهنامه رستم و سهراب، شاهنامه رستم و اسفندیار، آموزش داده می‌شود و مورد استقبال استادان و دانشجویان ایران‌شناس قرار گرفته است.