سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: مریم نقیب شاعر، با این توضیح که اشعار کتاب "اینجا خورشید شرق و غرب را نمی‌شناسد..." طی سه سال از 1394 تا اواخر سال1397 سروده شدند به هنرآنلاین گفت: محوریت اشعار مسایل و چالش‌های فلسفی و هستی‌شناسی است و ذهنیت انسان امروزی را پیش‌روی خوانندگان قرار می‌دهد.

او افزود: دغدغه من از سرودن این اشعار به چالش کشیدن یک‌سری المان‌های تثبیت شده در ذهن خودم، ذهن انسان‌های امروز و دغدغه‌هایی که انسان امروز با آن دست به گریبان است، بود اما این مباحث موجب نشد از مضامین عشق و زنانگی غافل شوم.

نقیب که سعی کرده در مجموعه شعر "اینجا خورشید شرق و غرب را نمی‌شناسد..." مسایل روز جامعه در بطن اشعارش حضور داشته باشد، ادامه داد: همچنین تمام مسایلی که بیشتر شامل رنج انسان و شرایط موجود است را به تصویر کشیدم. مخاطب ممکن است با این رنج‌ها همذات‌پنداری کند و برداشت‌های آزادی از آن‌ها داشته باشد.

او درباره لحن و زبان این مجموعه شعر نیز توضیح داد: معتقدم نوشته‌ای که به عنوان شعر معرفی می‌شود باید حامل شعریت باشد. در شعرهایم سعی کرده‌ام ضمن استفاده از بازی‌های زبانی و عناصر ادبی حاکم بر شعر از افتادن به ورطه‌ سادگی و تکلف دور بمانم هر چند شاید بعضی جاها این اتفاق ناخواسته افتاده باشد ولی در کل مایل هستم زمانی که مخاطب، اشعارم را می‌خواند بداند که با یک شعر روبه‌رو است نه یک‌ قطعه ادبی یا متنی پیچیده و غیرقابل فهم.

به گفته نقیب، مجموعه شعر "اینجا خورشید شرق و غرب را نمی‌شناسد..." در 80 صفحه به‌زودی از سوی انتشارات سیب‌سرخ منتشر می‌شود.