سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: حسن انوشه در سال 1323 در شهر بابل متولد شد. او نویسنده، محقق، مترجم، پژوهشگر تاریخ و زبان و ادبیات فارسی و سرپرست گروه نویسندگان "دانشنامه ادب فارسی" بود.

انوشه حدود پانزده جلد کتاب ترجمه کرده و بیش از 2500 مقاله براى دائره‌المعارف‌ها، به ویژه "دائره‌المعارف تشیع" نوشته است. تالیفات او در زمینه تاریخ به صورت مقاله است، چیزی حدود 10 هزار مقاله دارد که از این تعداد سه‌هزار مقاله در "دانشنامه تشیع"، چهارهزار مقاله در "دانشنامه دانش‌گستر" و تعداد زیادی در دانشنامه‌ ادب فارسی به چاپ رسیده. او پانصد مقاله هم برای "دانشنامه حافظ" نوشته‌ است.

"تاریخ ایران کمبریج"، "تاریخ سیستان"، "تاریخ غزنویان" و "ایران در سپیده‌دم تاریخ" از جمله آثاری است که با ترجمه او به چاپ رسیده است.

حسن انوشه امرروز شنبه 22 فروردین‌ماه، در سن 75 سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت.