به گزارش هنرآنلاین به نقل از مدیر روابط عمومی انتشارات مدرسه، امروزه تامین منابع مالی آموزش و پرورش در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه با بحران جدی روبه‌رو است. زیرا از یک سو افزایش تقاضا برای آموزش از طریق رشد سریع جمعیت، از طرفی دیگر رشد روزافزون فناوری اطلاعات و کاربرد و استفاده آن در زندگی روزمره و مهم‌تر از همه محدودیت منابع مالی و کسری ساختاری بودجه در نظام‌های آموزشی این معضل را حادتر نموده است. آموزش و پرورش نیز در مواجه با تقاضای روزافزون شهروندان برای آموزش کیفی و کافی با کمبود‌های شدید در زمینه تامین مالی روبرواست.

البته موضوع تامین منابع مالی آموزش در مدارس همواره کانون توجه نهاد‌های ذی‌ربط و کارشناسان بوده. اما این سوال مطرح است که چگونه نظام‌های آموزشی در اثر بحران‌های مالی و اقتصادی می‌توانند به مقابله با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی  که در این دوران پیش روی آن‌ها قرار دارد ادامه دهند.

در کتاب "تامین مالی مدارس در اروپا" با تهیه گزارش 27 کشور از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، چارچوبی برای شناخت ساختار نظام‌های تامین مالی بخش دولتی  آموزش و پرورش در سطح اروپا به رشته تحریر در آمده است که این  دانش و تجربه می‌تواند برای اصلاح سیاست‌ها به ویژه در کشورهایی با فرایندهای مشابه در تامین بودجه و ساختار دولتی الهام بخش باشد.

این کتاب مشتمل بر سه فصل و 128 صفحه رنگی است که در فروشگاه‌های سراسر کشور و فروشگاه آنلاین انتشارات مدرسه به نشانی WWW.ENMA.IR در دسترس مخاطبان قرار دارد.