سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب در سال 2018 منتشر شده و یکی از به‌روزترین و جامع‌ترین کتاب‌های آموزشی در حوزه مدیریت تئاتر محسوب می‌شود. مترجم کتاب زیرعنوان "چگونه از گروه به کمپانی تبدیل شویم" را نیز به آن اضافه کرده چرا که معتقد است در این اثر هر جا سخن از تئاتر به میان آمده مقصود یک نهاد حقوقی بوده که علاوه بر تولید بر عرضه مستقیم یا با واسطه محصول (نمایش)، منطبق با قوانین تجاری حاکم بر هر منطقه نیز توجه دارد.

کتاب در پانزده فصل با عناوین "مدیریت تئاتر چیست؟"، "چهارچوب استراتژیک تئاتر"، "امروزه مدیریت تئاتر"، "محیط‌های کسب و کار"، "سازمان تئاتر"، "مشاغل در تئاتر"، "مدیریت مالی"، "مدیریت و تماشاگران"، "بازاریابی برای یک تئاتر"، "ایجاد اقلام تبلیغاتی"، "جذب سرمایه"، "راهبری"، "هیات مدیره، شیوه اداره، کارمندان بخش مدیریتی و افراد داوطلب"، "هواداری از تئاتر و مشارکت اجتماعی" و "آموزش تئاتر" و در بخش‌های متعددی تلاش دارد اصول بنیادین مدیریت در حوزه کسب و کار را به مدیریت در عرصه هنر پیوند زند و بیاموزد چگونه می‌توان یک نهاد هنری هم‌چون کمپانی تئاتر را تاسیس و موفق اداره کرد.

در هر فصل کتاب "مدیریت تئاتر" برای پژوهش بیشتر پرسش‌هایی پیرامون علم مدیریت و تطبیق آن با مدیریت تئاتر طرح شده است و در پایان فصول برای تاسیس یک کمپانی تئاتر تکالیفی به عهده خوانندگان گذاشته شده است.

همچنین این اثر به مخاطب می‌آموزد چگونه می‌توان یک نهاد حقوقی هنری تاسیس کرد و به تعریف نهاد، اهداف، ماموریت، چشم‌انداز و ارزش پرداخت. چگونه می‌توان به آن ساختار سازمانی و اداری بخشید. چگونه می‌توان برای آن جذب سرمایه کرد، دست به تولید زد، برای محصولش بازاریابی کرد، خدمات مربوط به امور مشتریان در کسب و کارهای تجاری را برای آن نیز طرح و با همه این موضوعات، اصول اساسی علم مدیریت را در تمامی ارکان و بخش‌های آن پیاده‌سازی کرد. از این رو وقتی در کتاب به جای کلمه "نمایش" به عنوان اصلی‌ترین تولید کمپانی با کلمه "محصول" برخورد می‌کنید و یا به جای کلمه "تماشاگر" به عنوان خریدار محصول کمپانی با عنوان "مشتری" مواجه می‌شوید، تعجب و فرض نکنید کتاب ساحت تئاتر و امر هنری را به یک امر مادی و کالایی تنزیل داده است.

نمونه نمودار سازمانی ساختار فرآیندی، ساختار محصول، ساختار ماتریس و ساختار عملکری نیز در کتاب ارائه شده است.

کتاب"مدیریت تئاتر" با زیر عنوان روش‌های راهبری برای قرن بیست‌ویکم نوشته آنتونی راین با ترجمه حسین ملکی در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 40 هزار تومان توسط انتشارات نمایش در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

KLXE4900