سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب شامل سه نمایشنامه "ابراهیم" نوشته مرضیه شاه‌دادی، "راهبان مجسمه‌های گچی" نوشته مهدی افشارقهرمانی و "سیزیف" اثر محمدصادق گلچین‌عارفی است. 

ایده نمایشنامه "ابراهیم" از زمانی در ذهن نویسنده شکل گرفته است که خبری درباره پدری شنیده که دختر بچه‌اش را در آغوشش خفه کرده و دلیلی که برای این کارش آورده، این بوده که می‌خواهم بچه‌ام حالا که پاک و معصوم است، بمیرد!

این نمایشنامه داستان زندگی مردی را روایت می‌کند که مدرس است و به دانش‌آموزان مدرسه سو قصد دارد. او یک دختر و یک پسر دارد و در ماجرای فوت همسرش هم نقش داشته است.

داستان نمایشنامه "راهبان مجسمه‌های گچی" وضعیت یک شهر را نشان می‌دهد که رهبران دینی آن برای نخستین بار چند دختر با سطح هوشی بالا را گرد هم آورده‌اند تا مسایل دین مسیحیت و مذهب کاتولیک را به آن‌ها آموزش دهند و هر کدام از این دخترها که هدف والایی هم دارند، بتوانند تبلیغ‌کننده خوبی برای مذهب کاتولیک باشند. البته هر یک از دختران در زمینه خاصی آموزش دیده است. دخترها در مدت زمانی که آموزش می‌دیدند متوجه شدند که رهبران با استفاده از این ایدئولوژی‌ها، ظلم زیادی در حق عموم مردم می‌کنند و رفته رفته تبدیل به مخالفان دین و مذهبی که آموزش‌های زیادی برای تبلیغ آن دیده بودند می‌شوند.

قصه نمایشنامه "سیزیف" براساس یک ماجرای واقعی است که برای یک بازیگر تحت تاثیر شخصیتی که آن را بازی می‌کند، اتفاق می‌افتد.

در بخشی از یادداشت نادر برهانی‌مرند که ضمیمه این کتاب است آمده: "نمایشنامه چونان قطاری است که در طول زمان سفر می‌کند و با خود چیزی برای آیندگان خواهد برد. خواننده امروزین نمایشنامه‌های الگوی اروپایی از قرون گذشته، لایه‌های مختلف جامعه و زمانه آن دوران را درمی‌یابد، با خواندن نمایشنامه‌های دوران الیزابتین بخشی از تاروپود جان مردمان آن دوران را می‌توان دریافت و حالا به گمانم وقت آن رسیده که از خود بپرسیم آیندگان از میان قطار متون ما، چه چیزی درک خواهند کرد؟"

کتاب "نمایشنامه‌های برگزیده فجر سی‌وهشتم" در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 25 هزار تومان توسط انتشارات نمایش منتشر شده است.

GBGI7738