سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب "او" که با اصلاحاتی منتشر شده است درباره زن و مردی است که همدیگر را ملاقات می‌کنند. هر دو سعی دارند چیزی را پنهان کنند. زن در تردید برای بیان گذشته و مرد در تلاش برای انکار آن. آنها حین صحبت متوجه می‌شوند پیش‌تر همدیگر را می‌شناخته‌اند. حوادثی که در دانشگاه رخ داده و یادآوری اتفاقی که ناخواسته مسیر زندگی آن دو را برای همیشه تغییر داده است در ادامه بازگو می‌شود.

نویسنده "او" را آشنای نسل خودش می‌داند و ادامه می‌دهد: "نسلی که حالا زنان و مردانی میان‌سال شده‌ایم. ما همدیگر را برای اولین بار در دانشگاه‌ها ملاقات کردیم. دانشگاه برای نسل من حکم همان کافه‌ای بود که باید آن‌جا دو پوست به هم می‌رسیدند، صدای هم را می‌شنیدند؛ و یک صدای دیگر: صدای ما.

"او" داستان از گذشته می‌ترسد از گذشته ناگواری که حتی برای ثابت کردنش ناچار است تلاش کند و هم‌زمان فرار کند از آن. در غیبت مدام به سر می‌برد این "او". از این غیاب در رنج است. هست و نیست. حضورش را می‌شود احساس کرد. اما از دیده پنهانش کرده‌اند. اجاز حضور ندارد، مگر به چهره دیگری. نسلی که مدام باید برگردد. پشت سرش را نگاه کند. این زنان و مردان میان‌سال که یا گمشده‌ای دارند، یا گمشده کسی هستند. ما را به این غیبت مبتلا کرده‌اند".

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: "مرد گریان دراز می‌کشد کف هال. زن بلند شده است و در هال راه می‌رود. از خودش می‌پرسد چرا آمده است؟ حالا دیگر مطمئن است که نمی‌تواند به روال عادی‌اش برگردد؛ به مردگی‌اش در پانزده سال گذشته. حالا رازها سربرآورده‌اند، از هم سبقت می‌گیرند. به خودش می‌گوید که باید خودم را انکار کنم. اما نمی‌شود. توجیه خودش ممکن نیست برای مرد. فکر می‌کند هر آن ممکن است که خفه شود. می‌خواهد از مرد کمک بخواهد. خواهش کند که وادارش کند به حرف زدن. از او اعتراف بگیرد".

کتاب "او" نوشته زاهد بارخدا در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 25 هزار تومان توسط انتشارات روزبهان در زمستان سال 1398 به چاپ رسید و در مدت کوتاهی جزو آثار پرفروش این انتشارات شد.

FHUC3960