به گزارش هنرآنلاین به نقل از معاونت هنری، هیئت ‌امنای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت با توجه به اساسنامه و پایان مهلت فعالیت هیئت‌مدیره قبلی، سید حسین سیدزاده، مهدی افضلی، حسن ریاحی، محسن علی‌اکبری و مریم معترف را به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه هنرمندان پیشکسوت معرفی کرد و هیئت‌مدیره مؤسسه، سید محمد طباطبایی را به‌عنوان مدیرعامل انتخاب کرد.

سید محمد طباطبایی، دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور است و پیش از این نیز مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی بود.

در حکم مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت آمده است: "با استناد به ماده 12 اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و صورت‌جلسه مورخ 13/12/98 هیئت‌مدیره مؤسسه و نظر به تعهد و آگاهی جنابعالی، به‌عنوان مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت منصوب می‌شوید.

از شما انتظار می‌رود با رعایت ضوابط قانونی و اصول انضباط مالی و تشکیلاتی در جهت اهداف مصرح در اساسنامه ازجمله حمایت از هنرمندان گران‌قدر و پیشکسوت و سرمایه‌های فرهنگی و هنری کشور و استفاده از تجربیات و سوابق ارزنده ایشان اقدام فرمایید."