سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: همت شهبازی نویسنده، شاعر و منتقد ادبی، با این توضیح که مجموعه دو جلدی "مدرنیسم در شعر آذربایجان" را در انتشارات اختر در دست چاپ دارد به هنرآنلاین گفت: این کتاب به شاعران آذربایجانی که فقط به شیوه نو و مدرن، شعر ترکی سرودند اختصاص دارد و به نقد شعر آن‌ها پرداخته شده است.

او با بیان این‌که در مقدمه کتاب حدود 400 صفحه ویژگی شعر مدرنیسم را بررسی کرده، افزود: کتاب قبل از ورود به بحث اصلی یعنی "شعر مدرن" دو دوره شامل دوره "روشنگری" و "نوگرایی" را بررسی می‌کند. دوره روشنگری از میرزا فتحعلی آخوندزاده آغاز و شامل شعر دوره مشروطه می‌شود. دوره نوگرایی از دوره پهلوی اول آغاز و تا دهه چهل ادامه می‌یابد. دوره شعر مدرن نیز از دهه چهل شروع و تا حال را شامل می‌شود.

شهبازی با این توضیح که 10 سال تحقیق و نگارش مجموعه دو جلدی "مدرنیسم در شعر آذربایجان" زمان برده است، ادامه داد: البته در این مدت چهار، پنج کتاب دیگر نیز به تناوب ترجمه و به چاپ رساندم.

او که دو کتاب دیگر نیز با عناوین "پست‌مدرنیزمین دورومو" (وضعیت پست‌مدرنیزم) و "پست‌مدرنیزمین سوزلویو" (واژه‌نامه توضیحی پست‌مدرنیزم) را برای چاپ به انتشارات اختر سپرده، تصریح کرد: کتاب نخست شامل مجموعه مقالات فلسفی و اجتماعی در حوزه پست‌مدرنیته ‌و پست‌مدرنیسم است که از نویسندگان ترکیه و غربی و از زبان ترکی استانبولی به ترکی آذربایجانی ترجمه شده است. کتاب دوم نیز حاوی توضیحاتی در حوزه پست‌مدرنیسم می‌شود. در واقع کتاب شامل توضیح مفاهیم مصطلح در جریان‌های ادبی، اجتماعی و فلسفی پست‌مدرنیسم است.

ترجمه کتاب "آخشام اوستو ساعات بئشده" (ساعت پنج عصر) شامل برگزیده شعرهای لورکا و نقد دو شعر بلند از ترکی استانبولی به ترکی آذربایجانی، ترجمه "حکایه نین امکانلاری" شامل 10 داستان و 10 نقد از نویسندگان ترکیه به ترکی آذربایجانی، ترجمه "مدرنیته و مدرنلیک" شامل مجموعه مقالات فلسفی و اجتماعی و ادبی در حوزه مدرنیته و مدرنیسم، "تویوغ‌لار" کار تحقیقی درباره یکی از قالب‌های قدیمی شعر آذربایجان به نام تویوغ و بررسی شعرهای قاضی برهان‌الدین احمد شاعر قرن ۸ هجری آذربایجان که در قالب تویوغ سروده شده، "نقد شعر معاصر آذربایجان" با تحلیل شعرهای (ساهیر، سهند، باریشماز و سحر)، ترجمه "من بوی دارچین می‌دهم" جمال ثریا نقد شعر معاصر آذربایجان و ترجمه "آبی چشمانت آسمان چه‌کسی‌ست" شعرهای عاشقانه آتیلا ایلهان از آثار منتشر شده شهبازی است که در استان اردبیل زندگی می‌کند.