سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: پیام گنجگلی شاعر، با این توضیح که مجموعه شعر "باغچه دلتنگی" را در انتشارات سیب سرخ در دست چاپ دارد به هنرآنلاین گفت: قالب شعری دومین مجموعه شعرم مشتمل بر اشعاری سپید است و بیشتر به صورت کوتاه با مفاهیمی عمیق و تصویرسازی بدیع سروده شدند.

او با تاکید بر این‌که کمتر شعری را می‌توان در کتاب "باغچه دلتنگی" مشاهده کرد که ردپایی از دیگر شاعران را در خود داشته باشد، افزود: این کتاب شامل 86 شعر است که بیشتر آن‌ها در پنج سال اخیر سروده شدند و موضوعات متنوعی دارند.

گنجگلی با بیان این که باغچه در شعر من نمادی از نسل سوخته است، ادامه داد: نسلی که در برزخ تاریخ معاصر کشورمان همواره بین مدرنیته و سنت در تلاطم بوده است. نسل دلتنگی که به نوعی آخرین فضاهای سنتی کشور را تاب آورده است و با دلتنگی‌های خویش در حال و هوای مدرنیته بزرگ شده و پا به میان‌سالی گذاشته است.‌ حالا این نسل سوخته و این باغچه‌های دلتنگی باید فضای اجتماع را برای نسل بعدی آماده کنند. نسل جدیدی که آشنایی با فضای گذشته ندارد.

او یک کتاب شعر با عنوان "پرنده‌ خواب" آماده چاپ دارد ولی ناشر آن هنوز مشخص نیست. همچنین در حال نگارش مجموعه داستان‌های کوتاهی است.

"شب‌های پیراهنت" نخستین کتاب گنجگلی شامل اشعاری کوتاه و هایکوهایی با موضوعاتی متنوع است که توسط نشر شورآفرین منتشر شده و به چاپ دوم رسیده است.