به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، در گروه ادبیات، 18 کتاب در بخش های نقد ادبی (ترجمه)، متون قدیم، ادبیات زبان‌های دیگر و ادبیات عربی به عنوان نامزد معرفی شدند.

اسامی نامزدها بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:

در بخش "نقد ادبی (ترجمه)" 6 کتاب با عنوان‌های "ادبیات جهان را چگونه بخوانیم" تالیف دیوید دمراش، ترجمه شبنم بزرگی، تهران: چشمه، ۱۳۹۷، "تفسیر و بیش‌تفسیر" تالیف امبرتواکو، ریچارد رورتی و جاناتان کالر، ترجمه فرزان سجودی، تهران: علمی فرهنگی، ۱۳۹۷، "درآمدی بر ادبیات تطبیقی" تالیف فرانسوا یوست، ترجمه علی‌رضا انوشیروانی، لاله آتشی و رقیه بهادری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)؛ پژهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۷، "درآمدی بر تاویل‌شناسی ادبی" تالیف پیتر سوندی، ترجمه علی محمدی‌آسیابادی، تهران: سوره مهر، ۱۳۹۷، "زمان و حکایت" تالیف پل ریکور، ترجمه مهشید نونهالی، تهران: نی، ۱۳۹۷ و "سواد روایت" تالیف اچ. پورتر ابوت، ترجمه رویا پورآذر و نیمام اشرفی، تهران: اطراف، ۱۳۹۷ به عنوان نامزد شناخته شدند.

در موضوع "متون قدیم" چهار کتاب، "حدیقة الحقیقة" تالیف مجدود بن آدم سنائی غزنوی، تصحیح محمدجعفر یاحقی و سیدمهدی زرقانی، تهران: سخن، ۱۳۹۷، "دیوان بدرشروانی (۷۹۸ـ۸۵۴ق)" تالیف بدربن شمس‌الدین شروانی، تصحیح فاطمه مجیدی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۷، "دیوان سیدحسن غزنوی" تصحیح عباس بگ‌جانی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۷ و "عجایب الدنیا ابن محدث تبریزی" تالیف ابوالموید بلخی، تصحیح علی نویدی ملاطی، ترجمه، مقدمه و تعلیقات محسن شجاعی، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری سخن، ۱۳۹۷ در فهرست نامزدهای جایزه کتاب سال قرار گرفتند.

همچنین کتاب‌های "آخرین دختر" نوشته نادیا مراد، ترجمه محبوبه حسین‌زاده، تهران: کتاب کوچه، ۱۳۹۷، "آواز اجساد بی‌گور" نوشته جزمین وارد، ترجمه سعید کلاتی، تهران: کتاب کوچه، ۱۳۹۷، "اینک خزان" تالیف اویگن روگه، ترجمه محمد همتی، تهران: فرهنگ نشر نو با همکاری آسیم، ۱۳۹۷، "حکایت‌هایی برای زمانه ما باز هم حکایت‌هایی برای زمانه ما" نوشته جیمز تربر، ترجمه حسن هاشمی‌میناباد، تهران: فرهنگ نشر نو با همکاری آسیم، ۱۳۹۷، "سوختگان" نوشته پاتریک وایت، ترجمه وحید فتاحی، تهران: علمی فرهنگی، ۱۳۹۷ و "نان غربت" نوشته هانری ترویا، ترجمه علی‌داد زاویه، تهران: قطره، ۱۳۹۷ در موضوع "ادبیات زبان‌های دیگر" به عنوان نامزد شناخته شدند.

در موضوع "ادبیات عربی" دو کتاب "درگاه گچین" نوشته احمد سعداوی، ترجمه امل نبهانی، تهران: نیماژ، ۱۳۹۷ و  "ورم" نوشته ابراهیم الکونی، ترجمه محمدعلی عسگری، تهران: فلات، ۱۳۹۷  جواز ورود به مرحله نیمه نهایی سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند.