سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب "سیمیا" دومین مجلد از رمان "ولادت" نوشته سعید تشکری است که توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر شده. آزاده فخری نویسنده، یادداشتی بر این کتاب نوشته است.

در این یادداشت آمده است: "تجربه خواندن کتاب‌هایی با تغییر راوی گاهی بسیار شگفت‌انگیز است، از جمله رمان "خشم و هیاهو" ویلیام فاکنر و رمان "سمفونی مردگان" عباس معروفی. این تجربه شگفت‌انگیز گاهی مثل بالا رفتن از شیب کوه سخت و سترگ هم هست. باز هم مثل رمان "خشم و هیاهو" فصل اول. گاهی مثل سیخ زدن بر زخم‌های زندگی سخت و دردناک، باز هم مثل "سمفونی مردگان"، تمام فصل‌ها! از این به بعد نام رمان "سیمیا" به عنوان رمانی خوش‌خوان علی‌رغم تغییر پی‌درپی راوی و محل روایت بیش از این شنیده خواهد شد. خوش‌خوان به معنای همراهی مخاطب در ریتم؛ و حملات پی‌درپی وقایع و رویدادها.

"سیمیا" کتاب دوم از رمان "ولادت" است، اما "سیمیا" رمانی مستقل است و روایت مستقل خود را دارد و برای خواننده‌ای که از گذشته قهرمانانش هم مطلع نباشد بازی ذهنی فراهم آورده ولی بدون آن‌که خواننده را گیج یا سر در گم کند و بدون هیچ روایت تکراری که خواننده کتاب قبلی را بیازارد، صرفا با ارایه چند کد مختصر، تمامی نسبت‌ها را به او رسانده است.

در صفحه پنجم ابتدای کتاب شعری زیر عنوان (جمع‌خوانی) قبل از آغاز رمان آورده شده تا مرجعی برای نام غریب "سیمیا" بوده باشد. این شعر که جزو غزلیات مولوی در دیوان شمس است، 

در انبار فضل تو بس دانه‌هاست

که آن نشکند زیر هفت آسیا

تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم

زهی چشم بند و زهی سیمیا

و اما سیمیا چیست؟ در لغت‌نامه دهخدا چنین آمده است: علم سیمیا. علم طلسم که از آن انتقال روح در بدن دیگری کنند و به هر شکل که خواهند درآید و چیزهای موهوم در نظر آرند که در حقیقت وجود آن‌ها نباشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). عبارت است از علم به اموری که انسان متمکن شود بدان از اظهار آنچه مخالف عادت بود مانع آنچه موافق آن باشد و قسمی در علوم سامیه است. (از نفایس الفنون). علمی است که بدان تسخیر جن می‌شود. (بحر الجواهر). یکی از علوم خفیه و از علوم محتجبه قدما است و آن عبارت است از علم به اموری که انسان متمکن شود بدان از اظهار آنچه مخالف عادت بود یا منع آنچه موافق عادت. (فرهنگ فارسی معین). "علم" خواص و اسرار حروف. مدعیان وقوف بر این "علم" برای حروف طبایع (آتشی، آبی و خاکی) مرموز قایل بودند و چون اسما مرکب از حروف است، همین طبایع و اسرار را در اسما ساری می‌دانستند و مدعی بودند که به‌وسیله حروف و اسما می‌توان در عالم طبیعت تصرف کرد. از صاحب‌نظران در "سیمیا" یا علم حروف و اسماابن العربی و بونی را می‌توان نام برد که نتیجه و ثمره‌ سیمیا را تصرف کردن نفوس ربانی در عالم طبیعت می‌دانستند به یاری اسماالحسنی و کلمات الهی که از حروف ناشی می‌شود.

رمان "سیمیا" در ادامه زندگی یک زوج به نام‌های هاتف و لیلا است که یکی در پی امام هشتم به سفر می‌رود و یکی با حضرت معصومه(س) همراه می‌شود (اگر علاقه‌مند شده‌اید، برای اطلاع از زندگی و چگونگی به هم رسیدن این دو نفر، به کتاب اول ولادت مراجعه کنید) و از طریق این داستان، در عین حال روایتی داستانی در حاشیه هجرت امام رضا(ع) از مدینه به مرو را بیان می‌کند.

حال در کتاب دوم "ولادت"، قاتلان امام جواد (ع) باید به سزای جنایت خود که قتل امام است، برسند و هاتف برای این کار نقشه می‌کشد. ولی این داستان یک خطی چنان در شور عاشقانه سه جوان نوخاسته رمان به ظرافت روایت می‌شود که گویی انتقام در فرع این رمان عاشقانه قرار گرفته است. سیاح، فاطمه و ماریا – و حتی عشاق جلد اول _ لیلا و هاتف همگی نقشی پر رنگ در پیش‌برد داستان دارند.

طرح جلد کتاب که آن هم بر مبنای یکی از شخصیت‌های نامتعارف رمان طراحی شده در جذب مخاطب و ایجاد کنجکاوی برای او موثر خواهد بود. کنیزکی حبشی که گرگ‌ها رام اویند و "سم" که به زعم نگارنده مثل باقی قهرمانان رمان، به تنهایی ایفای نقش می‌کند.

سخن آخر این که در این وادی سخت خواندن‌ها و نخواندن‌ها، خواندن یک رمان خوش ساخت و خوش‌خوان، دلپذیر است. نکته‌ای هم لازم است اشاره شود که متن رمان حتما باید برای چاپ‌های بعدی خوانش و ویرایش مجدد شود. گاهی رفت و برگشت راویان آنقدر پشت هم است که در صفحه 94 نام لیلا به جای فاطمه به اشتباه آمده است، ضمن این که ایجاز روایت و ریتم تند آن که موجب جذابیت و خوش‌خوانی رمان است، گهگاه مانند تدارک ماریا برای جهیز عروسی‌اش به اطناب می‌ماند. گرچه به قطع ذکر جزییات از طرف نویسنده جایز و ضروری بوده است.

برای نویسنده، نمایش‌نامه‌نویس، کارگردان تئاتر و فیلمنامه‌نویس سعید تشکری، که مفتخر به خادمی امام رضا(ع) نیز هستند آرزوی قلمی سبز و نویسا هم‌چنان که تا به حال بوده است دارم".