سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، سیما یاری شاعر، با این توضیح که مجموعه شعر "ساحل شنی با دریایش" را در دست چاپ دارد به هنرآنلاین گفت: این کتاب حاوی قطعه‌های کوتاه عاشقانه است مانند گفت‌وگویی نجواگونه میان یک ساحل شنی و دریایش.

او با بیان این‌که کتاب "ساحل شنی با دریایش" شامل صد شعر کوتاه است، ادامه داد: این مجموعه جدید شامل سروده‌های سال گذشته و به نوعی تازه‌ترین نوشته‌هایم هستند. شعرها وزن نیمایی آزادتری نسبت به آثار قبلی من دارند به این معنا که در تمام آن‌ها نوعی موسیقی شعر حفظ شده است ولی با رفت و آمد واژه‌ها به وزن‌های عروضی نزدیک به هم، سعی بر این داشتم که این نوسان‌ها مثل موج‌های یک حوض، کوتاه باشد و به گوش، خشن نیاید.

یاری توضیح داد: اشعار این کتاب را می‌توان با مرکب‌خوانی در آواز مقایسه کرد و در ساز، با فراز و فرود از گوشه یک دستگاه به گوشه دیگر. در آن موارد هم مرکب‌خوانی یا مرکب‌نوازی باید ظرافت‌هایی داشته باشد؛ یعنی فواصل این گوشه‌ها نباید چنان نامیزان از آب درآید که حکم یک دره را پیدا کند و شنونده جا بخورد.

او با بیان این‌که در کار با عروض و قافیه تمام این مشکلات را باید در نظر داشت، افزود: به این جنبه از شعر، وجه شنیداری شعر می‌گوییم که بسیار اهمیت دارد. اما به هر حال ما تسلط بر زبان فارسی را فرض گرفته‌ایم و شاعر نمی‌تواند با قلم لرزان و دایره لغات محدود و ناقص، بیاید و در وزن ترکیبی جولان بدهد. باید آنقدر مسلط باشیم که معنی شعر یا معنی تصویر را فدای هم‌آوایی کلمات نکنیم یا فدای به دست آوردن وزن. در نهایت به نظرم همه این تلاش‌ها برای رسیدن به متنی است که بتوانیم با انسان‌های دیگر گفت‌وگو داشته باشیم و به ارتباطات انسانی قدرت بدهیم.

به گفته یاری،  کتاب "ساحل شنی با دریایش" توسط نشر امین‌ دژ منتشر خواهد شد. همراه با این کتاب، مجموعه شعر "شبانه‌" در همین انتشارات در آستانه چاپ دوم قرار دارد.

"همه گل‌های سرخ" و "سعادت" عناوین دو کتاب دیگر این شاعر است. ترجمه انگلیسی کتاب "سعادت" نیز توسط نجف دریابندری انجام شده است.