سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، کتاب "آن صورت دردمند" حاوی 164 هایکو، سانتوکا تاندا است.

مترجم کتاب در مقدمه اشاره دارد اخیر علاقه قابل توجهی به زندگی و شعر عارف دوره‌گرد، سانتوکا تاندا در ژاپن دیده می‌شود و مجموعه‌هایی از هایکوهای او و شرح زندگانی‌اش به‌طور مرتب چاپ می‌شوند. شاید بتوان گفت کتاب‌های درباره او بیشتر از هر شاعر دیگری، چه سنتی و مدرن، در ژاپن دیده می‌شود. علاوه بر این سانتوکا تاندا را استاد بزرگ ذن می‌دانند.

از منظر ادبی نیز شعرهای سانتوکا در کل، به خاطر سادگی‌شان مورد تحسین هستند که بیان‌گر جنبش جدید هایکوست. اما این به تنهایی دلیل محبوبیت بالای او را برای انواع مردم، نه فقط شاعران و محققین، بیان نمی‌کند. مهم‌تر از ویژگی‌های ادبی، کیفیت ذن گونه شعرهای اوست. سادگی، خلوت‌گزینی و ناپایداری که در فضای مدرن در هایکوهای او بیان می‌شوند. "آب"، "علفزار" و "چمنزار" از درون‌مایه‌های مورد علاقه این شاعر است.

شویجی تاندا، یا همان سانتوکا، سوم دسابر 1882 در استان یاماگوچی به دنیا آمد. او در سال 1896 وارد مدرسه راهنمایی شد و آغاز به نوشتن هایکوهایی به سبک سنتی کرد. در سال 1902 در دپارتمان ادبی دانشگاه واسدنا در توکیو ثبت نام کرد. در آن‌جا طبق چیزی که مرسوم بود برای خود نام مستعار انتخاب کرد و از آن پس به نام (سانتوکا) شناخته شد. او سال 1940 این دنیا را ترک کرد.

چند نمونه از هایکوهای سانتوکا تاندا که به گفته رضا عابدین‌زاد مترجم، وقتی به سراغ هایکوهای او می‌رویم نباید صرفا با دید هایکو و شعر باشد. این‌ها هایکو ذن هستند، لحظه‌های عارفانه شاعرانه یک راهب متکدی:

 

سطل پر از باران

برای امروز کافی‌ست

***

پاهایم را می‌کشم

هنوز مقداری روشنایی روز باقی‌ست

***

در باد بهار

یک کاسه کوچک گدایی

***

دست و رویم را می‌شویم

آن‌گاه خشک می‌کنم

روی تخت سنگ مجاور

***

مطیع و آرام

می‌شکفند

و مبدل به گل‌های سپید می‌شوند

***

با یک دوست قدیمی

ماهی خشک شده می‌خوریم و

از گذشته حرف می‌زنیم

***

آرام آرام

می‌ریزد بر خرابه...

آخرین پاییز من

***

تنها زندگی می‌کنم

و علف‌ها سبزند

بسیار سبز

 

کتاب "آن صورت دردمند" گزیده هایکوهای سانتوکا تاندا با ترجمه رضا عابدین‌زاده در شمارگان 500 نسخه و با قیمت 16هزار تومان توسط انتشارات آرادمان روانه بازار کتاب شده است.