سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، با این توضیح که کتاب‌های مهمی در انجمن در  دست انتشار است به هنرآنلاین گفت: تجدید چاپ 10 اثر ابن‌سینا که سال‌های سال است از نشر آن‌ها می‌گذرد شامل سه رساله مهم "دانش‌نامه علایی" و هفت رساله مختلف دیگر به‌زودی روانه بازار کتاب می‌شوند.

او یادآور شد: این رساله‌ها سال‌های گذشته توسط استادان بزرگی هم‌چون استادمعین و دکتر مشکات تصحیح شده‌اند ولی نایاب بودند و با ظاهر و حروف‌چینی جدید نشر می‌یابند.

خورابه با بیان این که جلد پنجم و آخرین مجلد مجموعه "میراث فرهنگی نطنز" که توسط سیدحسین اعظم‌واقفی تالیف شده به زودی منتشر می‌شود، ادامه داد: کتاب تاریخی "مرآت الوقایع" اثر عبدالحسین ملک‌المورخین نیز در دو جلد چاپ خواهدشد که به دوره مظفری اختصاص دارد. دوره‌های مختلف این مجموعه قبلا چاپ شدند.

به گفته او، از مجموعه زندگی‌نامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، زندگی‌نامه زنده‌یاد طاهره صفارزاده تا آخر مهرماه چاپ خواهدشد. این کتاب "زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی طاهره صفارزاده" نام دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی حدود 600 عنوان کتاب در طول حیات خود منتشر کرده است.