سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، میرجلال‌الدین کزازی نویسنده، پژوهشگر و استاددانشگاه که کتابی با نام "دمی با جادوی زیروبم" در دست نشر دارد به هنرآنلاین گفت: این کتاب درباره هنر خنیا یا موسیقی و چگونگی آن، پیشنیه آن در ایران و زمینه‌های دیگر است که توسط نشر مکتب یحیا به زودی از چاپ بیرون خواهد آمد.

این مترجم درباره کتاب‌های دیگری که زیر چاپ رفته است، توضیح داد: یکی کتابی است با نام "بر آستان آسمان" که دفتری از سروده‌هاست. سروده‌های سال 1396 که پراکنده چاپ شده است و در این کتاب گردآورده و یک‌جا به چاپ می‌رسد. این کتاب را نشر گویا منتشر خواهد کرد.

او با بیان این‌که کتابی دیگر که همین ناشر به زیر چاپ برده است "خردنامه خرمی" نام دارد، ادامه داد: این نوشته در زمینه شاهنامه‌شناسی است. جلد نخستین آن را نیز نشر گویا منتشر کرده است با نام "نهادنامه‌ی داد" که در زمانی کوتاه به چاپ سوم رسیده. کتابی دیگر از همین زنجیره "رزم‌نامه رهایی" است که جلد سومین خواهد بود.

به گفته کزازی، از کتاب‌های دیگر که نشر گویا به‌زودی از چاپ بیرون خواهد آورد اما پیش‌تر ناشری دیگر آن را منتشر کرده است؛ چاپ دوباره کتاب‌های "پند و پیوند" و "چراغی در باد" در زمینه شاهنامه‌شناسی است. این کتاب‌ها هم در زمانی کوتاه در همین نشر به چاپ دوم رسیده‌اند.

او اضافه کرد: جلد دیگری از این زنجیره کتاب هم "دیر مغان" است که آن هم به زودی چاپ خواهد شد. کتاب "پرنیان پندار" هم باری دیگر از سوی نشر گویا منتشر می‌شود.

کزازی چندین کتاب دیگر نیز در دست نشر دارد که مراحل چاپ را می‌گذرانند.

میرجلال‌الدین کزازی زاده ۲۸ دی ۱۳۲۷ در کرمانشاه استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌‌پژوه و پژوهشگر زبان و ادب فارسی است. او از چهره‌های ماندگار فرهنگ و ادب ایران در پنجمین همایش چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۴ است. کزازی از واژه‌های پارسی سره در نوشته‌ها و گفتار خود بهره می‌برد. او عضو هیات‌امنای بنیاد فردوسی است.