سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، این کتاب "مجلس تعزیه بیابانی و قتلگاه رفتن نصرانی"، "مجلس تعزیه شبیخون"، "مجلس شهادت طفلان مسلم بن عقیل"، "مجلس تعزیه شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع)" و "مجلس تعزیه وفات سکینه" را شامل می‌شود.

با توجه به توضیحاتی که در کتاب آمده، مجالس تعزیه گردآوری شده در این دفتر علاوه بر این که از شبیه‌نامه‌های نام آشنا در نزد شبیه‌خوانان است، به دلیل اعتبار اسنادی و نشان دادن سیر تغییر و تحول آن‌ها نیز دارای اهمیت است که از آن جمله می‌توان به موارد "پیشینیه تشبیهات و ترکیبان لغوی به کار گرفته شده در شبیه‌نامه‌های متاخرتر"، "اوزان و قالب‌های شهری"، "موقعیت‌های نمایشی و چگونگی زبان حال"، "تکرار و تغییر برخی ابیات با همان مضامین قبلی" و "تاثیرگذاری بر سروده‌های بعدی شبیه‌نامه‌نویسان مانند میرعزا، انجم و مداح قزوین..." اشاره کرد.

کتاب "دفتر تعزیه 1" در سال 1369 به کوشش داوود فتحعلی‌بیگی و هاشم فیاض نشر یافت و این روند در طی این سال‌ها با همت افرادی هم‌چون محمدحسین ناصربخت، محمدحسن رجایی‌زفره‌ای، مهدی دریایی و داوود فتحعلی‌بیگی ادامه پیدا کرده است.

کتاب "دفتر تعزیه 16" در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 25 هزارتومان توسط انتشارات نمایش به مناسبت نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی نشر یافته است.