به گزارش هنرآنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن دستور سیدعباس صالحی خطاب به صفرخانی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد به شرح زیر است:

"عطف به موارد منتشر شده اخیر در زمینه پرداخت یارانه به پاره‌ای از نشریات بررسی موارد ذیل انجام و گزارش شود:

1-آیا نشریات مرتبط به افراد و شرکت‌هایی که بیش از 10 نشریه داشته و یارانه گرفته‌اند، منتشر شده است؟

2-آیا یارانه و کاغذ اختصاصی به آن نشریات، مطابق با ضوابط پرداخت یارانه بوده است؟

3-میزان اختصاص یارانه به این نشریات با نشریات منتشر مشابه، چگونه بوده است؟ آیا رعایت ضوابط صورت گرفته است؟

موارد فوق و موارد مورد نیاز دیگر که به شفافیت اطلاعات مندرج کمک می‌کند، بررسی و حداکثر ظرف دو هفته آینده به اطلاع اینجانب برسد."

یادآور می‌شود امور  بازرسی سازمانی  و رسیدگی  به شکایات از جمله وظایف دفتر  مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شود.