سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، صابر ساده، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی، با این توضیح که کتاب "دو زن" در انتشارات سیب سرخ در مرحله انتشار قرار دارد به هنرآنلاین گفت: در این اثر به مقایسه تطبیقی جایگاه بی‌عدالتی اجتماعی در آثار فروغ فرخزاد و هرتا مولر پرداخته‌ام.

او افزود: دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارسی هستم و این کتاب نتیجه پایان‌نامه کارشناسی ارشدم است که پرورانده شده و در قالب کتاب نشر خواهد یافت.

ساده همچنین از نگارش کتاب "روزی روزگاری" خبر داد و اظهار داشت: در این اثر با زبان داستانی و روایت‌گونه به بخشی از خاطرات دوران زندگی‌ام که مجبور بودم مشاغلی داشته باشم، پرداخته‌ام. این کتاب به سبک و سیاق دو اثر "ابن‌مشغله" و "ابوالمشاغل" نادر ابراهیمی نوشته‌ شده است.

او با این توضیح که کتاب "روزی روزگاری" به زودی توسط انتشارت سیب سرخ منتشر خواهد شد، ادامه داد: در این روایت‌ها سعی داشتم اصل واقعیت و صداقت را حفظ کنم. در انتهای هر کدام از این داستان‌ها که به صورت خاطره‌گونه از مشاغل مختلف است نتیجه‌گیری آن اتفاق هنرمندانه یا بخش هنری نیز ارائه شده است.

ساده در نظر دارد مجموعه جدیدی از اشعار و یا گزیده‌ای از شعرهایش را برای چاپ به نشر علم بسپارد ولی هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است که کدام اثر را به ناشر تحویل دهد. او نگارش یک نمایشنامه ابزورد با دو پرسوناژ با عنوان "اعترافات آدام دیوانه" در دست دارد. همچنین نوشتن فیلمنامه‌ای را نیز آغاز کرده است.

مجموعه شعر "نازی- آباد" و مجموعه شعر "آژیر" از آثار انتشار یافته اوست.