سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، یوریک کریم‌مسیحی نویسنده، عکاس و منتقد هنری، درباره آثار جدیدی که در دست انتشار دارد به هنرآنلاین گفت: کتاب "دومین اول شخص مفرد" را برای چاپ به نشر نو سپردم. این اثر در ادامه کتاب "اول شخص مفرد" است که چند سال پیش توسط انتشارات حرفه‌هنرمند منتشر شد ولی وابسته به آن نیست.

او با این توضیح که کتاب "اول شخص مفرد" حاوی 99 عکس بود که برای هر عکس یک قصه یک صفحه‌ای نوشته بودم، ادامه داد: کتاب "دومین اول شخص مفرد" شامل 101 عکس خارجی و 101 قصه است. برای هر عکس یک قصه نوشتم و عکس و قصه‌ها با هم مرتبط هستند. البته یک عکس ایرانی در این کتاب نیز ارائه شده است.

به گفته کریم‌مسیحی، زاویه دید همه قصه‌ها اول شخص مفرد است، به همین دلیل اسم کتاب به زاویه دید اشاره می‌کند.

او از چاپ کتاب "عکس دیدن" از سوی نشر نو خبر داد و افزود: چند سال پیش در نشر بیدگل کتابی تحت عنوان "عکس و دیدن عکس" به چاپ رساندم. کتاب "عکس دیدن" ادامه این اثر محسوب می‌شود. کتابی آموزشی راجع به شیوه دیدن عکس. در این اثر بحث نظری خودم را مطرح می‌کنم و برای روشن شدن بحث و مصادق‌ها از عکس استفاده کرده‌ام. در واقع موضوع اصلی کتاب متن آن است و عکس‌ها برای گویایی و روشن شدن موضوعات به کتاب اضافه شده‌اند.

کریم‌مسیحی قصد دارد کتاب "سومین اول شخص مفرد" را هم بنویسد. او این روزها علاوه بر تدریس، کارگاه می‌گذارد و به عکاسی و نقاشی کردن نیز مشغول است.

یوریک کریم‌مسیحی، در اسفند 1393 گواهی‌نامه درجه دو (معادل کارشناسی ارشد) را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته است. او در حوزه‌های گوناگون هنری از جمله داستان‌نویسی، عکاسی و طراحی گرافیک فعالیت کرده‌ است. "در جهت عکس: 39 عکس، 39 جستار"، "شب سپیده می‌زند: 36 عکس فیلم، 36 جستار"، "شب سپیده می‌زند، باری دیگر: 55 عکس فیلم، 48 جستار"، "رویا، خاطره، شادی و دیگران: مجموعه داستان"، "نفس عمیق: مجموعه داستان"، "طبقه همکف" و "بزرگراه بزرگ" نام شماری از آثار منتشر شده اوست.