سرویس استان‌های هنرآنلاین: عبدالله سلیمانی شاعر معاصر، منتقد، محقق و مدرس دانشگاه است. او دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در ادبیات فارسی به پایان رسانده و در حال گذراندن دوره دکترای ادبیات فارسی است. او داور جایزه ادبی لیراو، سردبیر اولین هفته نامه ادبی غرب کشور با نام آوای پراو، سردبیر ادبی هفته نامه ابراز است و فعالیت در نشریات ادبی چون عصر پنجشنبه، معیار و کارنامه هم در رزومه کاری او دیده می‌شود. نخستین مجموعه شعر وی با عنوان "طنابی بر گردن ماه" توسط انتشارات باغ نی چاپ شد. سلیمانی راجع به موضوع جدیدترین اثر خود؛ کتابی با عنوان سبک‌شناسی مقایسه تحلیل و تفاوت سبک ادبی توضیحاتی داد و در این باره گفت: در میان منابع سبک‌شناسی به زبان فارسی، منبعی وجود ندارد که به صورت تخصصی و تبیینی به تعاریف سبک‌ ادبی، مکتب‌ ادبی، سبک‌ دوره، سبک جمعی، سنت، مفهوم بوطیقا و تاریخ بوطیقا پرداخته باشد و در کنار تعریف و تبیین این اصطلاحات، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، نسبت میان این حوزه‌ها را واکاوی کرده باشد. از این منظر، کتاب سبک‌شناسی من نخستین منبع در این حوزه به شمار می‌رود که به صورت مفصل به طرح، تبیین و تحلیل مباحث مورد اشاره می‌پردازد.

او افزود: این کتاب در نوع خود نخستین منبع است. برای مثال اگر شما بخواهید تفاوت سبک فردی را با مکتب ادبی بدانید و احیاناً جستجو کنید، تنها یک مقاله در چهار صفحه از یکی از استادان دانشگاه تبریز خواهید یافت. هر چند در این مقاله نیز پاسخ پرسش خود را نمی‌یابید.

سلیمانی انگیزه اصلی خود در انجام این پژوهش را این‌گونه برشمرد و اظهار کرد: آقای شمس لنگرودی با لحن شکایت گونه در مورد کاربرد ناهمگون این اصطلاحات گفته‌اند: "هنوز اساتید گران‌قدر ما فرصت نکرده‌اند این مشکلات اولیه ادبیات فارسی را حل کنند و ما هنوز سبک، مکتب، طرز، روش و شیوه را به جای هم بکار می‌بریم." بنده با استناد به این سخن جناب لنگرودی و پریشانی کاربرد واژه‌های سبک، مکتب، طرز و غیره در منابع موجود سبک‌شناسی و تاریخ ادبیات؛ بخش نخست کتابم را به سامان دادن این مشکل اختصاص داده‌ام. در تائید این ناهمگونی کاربرد واژگان مذکور نمونه‌های زیادی را از منابع معتبر نویسندگان مطرحی مانند دکترسیروس شمیسا، استاد شفیعی کدکنی، سبک‌شناسی مرحوم بهار و دیگران در کتاب خود آورده‌ام‌ که در همه آن‌ها نویسندگان، این واژگان را در اثر خود به طور سلیقه‌ای به جای هم به‌کاربرده‌اند!

عبدالله سلیمانی

 عناوین پاره‌ای از جستارهای کتاب عبدالله سلیمانی بدین شرح است: طرح انتقادها از دوره بندی شعر فارسی، توجه به معیارها و عوامل دوره بندی، کاربر سلیقه‌ای واژه‌های سبک، مکتب با نگاهی انتقادی به منابع موجود و دوگانگی در کاربرد، مفهوم و سابقه واژه‌های سبک، روش، شیوه، اسلوب، طرز در شعر فارسی با ذکر شواهد، تحلیل و دسته‌بندی مفاهیم سبک شناسانه، تعریف اصطلاح سبک ادبی، مکتب ادبی، سبک دوره و واژگان مترادف آن‌ها، تحلیل و مقایسه میان سبک فردی با مکتب ادبی و سبک جمعی، سابقه وجود واژه سبک، شیوه، طرز، اسلوب، شیوه در شعر فارسی و تحول معنایی آن‌ها، سبک و سنت، سبک و فردیت، سبک و ادبیات، سبک و گزینش، مفهوم دوره بندی و گاه‌شماری ادبی و چگونگی شکل‌گیری مکاتب ادبی و سبک‌های دوره با تکیه شعر فارسی و مکتب‌های ادبی غرب، سبک دوره، نهضت، چگونگی شکل‌گیری مکتب ادبی در غرب و سابقه آن، رنسانس و شکل‌گیری مکاتب، بوطیقای مکتب ادبی، معرفی و معیارهای مکتب ادبی، ویژگی‌های سبک فردی، مکتب ادبی و سنت، ...

 سلیمانی در حال حاضر مجموعه دوم شعر و مقالات خود را آماده می‌کند و نیز کاری تحقیقی پیرامون شعر علی‌بابا چاهی در دست دارد.