سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، احمد فریدمند (الف. روز) شاعر، درباره کتاب "رکاب زدن با دوچرخه در پاییز" که حاوی 53 عنوان شعری است به هنرآنلاین گفت: وقتی به فرایند چاپ این اثر توجه می‌کنم بیشتر به فرم کتاب اندیشده‌ام تا فقط یک مجموعه شعر. چرا که کتاب از دیدگاه من دارای ساختار مقاله‌ای است. یعنی حدومرز و حجم متعین دارد. به عبارتی دارای یک وجه تسمیه در جوهر شعر و یک پیش‌گفتار چند بخشی در بینش و برداشت از  هستی که با من درآمیخته است.

او افزود: زمان سرایش بیشتر شعرهای این کتاب به بعد از چاپ کتاب "نامی به من ببخش!" برمی‌گردد که توسط انتشارات نوید شیراز در سال 1397 به چاپ رسید.

فریدمند درباره مضمون و محتوای شعرها، توضیح داد: هر شعری به استقلال؛ مضمون ویژه خودش را به نمایش می‌گذارد. برای اشعار تعیین تکلیف نکرده‌ام. ولی "محتوا" اساسا چیز دیگری است؛ به عبارتی محتوا را من پروسه انجام شکل (فرم) می‌دانم.

کتاب "رکاب زدن با دوچرخه در پاییز" سروده احمد فریدمند در شمارگان 500 نسخه و با قیمت 13هزار تومان توسط نشر سیب سرخ به چاپ رسیده است.

شعری از این کتاب:

تا تو

آسمان

یک بغل بیشتر نیست

گفت آری

برای دیدنم تنها

یک پل از رنگین‌کمان بعد باران بس!

rekabZadan