به گزارش هنرآنلاین،  با توجه به اتمام مهلت قرارداد بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر با شرکت بیمه سرمد در تاریخ 31 خرداد 1398 تمام افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی، بدون استثناء فقط یک ماه تا تاریخ 30 تیر 1398 فرصت دارند نسبت به ثبت هزینه‌ها از طریق سامانه بیمانو و ارسال مدارک پزشکی از طریق اداره پست اقدام کنند.

این مهلت قابل تمدید نیست.