به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، میرزاابوتراب غفاری‌کاشانی از مشاهیر کتاب‌آرایی ایران است که نخستین جلد از مجموعه "مشاهیر کتاب‌آرایی ایران" به معرفی آن پرداخته است.

این کتاب از سه بخش اصلی "از تولد تا هنر"، "کارنامه آرایه‌گری" و "پس از هنرورزی" تشکیل شده است.

میرزا ابوتراب‌خان غفاری‌کاشانی، فرزند میراز بزرگ و بانو مریم شیبانی، برادر بزرگ‌تر کمال الملک، نهمین هنرمند خاندان غفاری کاشانی است. او نقاش ویژه، نقاش باشی وزارت انطباعات و مدیر چرخ حروف بود که منصب سرهنگی داشت و به دریافت نشان درجه چهارم شیر و خورشید نائل شد. میرزاابوتراب غفاری نقاش، نگارگر، چهره پرداز و چاپچی مبتکر عهد ناصری بود که آثارش گواه چیره‌دستی اوست.

نیکنام حسینی پور، مدیرعامل موسسه خانه کتاب در پیش گفتار این کتاب نوشته است: "عرصه گسترده کتاب ورزی، خادمان اثر گذار و فرهیخته‌ای به خود دیده است. پژوهش و نگارش درباره این خدمت‌گزارها را باید در زمره تولید برگ های پرافتخار تاریخ کتاب ایران برشمرد.

دوست ارجمند و دانا، جناب آقای سیدفرید قاسمی، استاد فرهیخته تاریخ رسانه و فرهنگ مکتوب کتاب ایران، در روزگار تاسیس"مرکز کتاب پژوهی ایران و کتابخانه تخصصی کتاب" در موسسه خانه کتاب در سال ۱۳۹۲، طرح‌هایی پیشنهاد دادند که تدوین مجموعه مشاهیر حوزه کتاب از آن جمله است: "مشاهیر نشر کتاب ایران"، "مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران"، "مشاهیر وقف کتاب در ایران" و "مشاهیر کتاب‌آرایی ایران". در ادامه نیز قرار است درباره مشاهیر تصحیح و احیاگری، نسخه‌پژوهی، سندپردازی، متن‌شناسی، مجموعه‌سازی، فهرست‌نگاری، کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتاب‌آفرینی و به طور کلی کتاب‌ورزی ایرانی، این پروژه اثر گذار و دانشنامه گونه ادامه یابد".

مریم پورثانی در سخن مولف چنین نوشته است: "کتابی که پیش رو دارید، پژوهشی درباره میرزاابوتراب غفاری‌کاشانی، برادر بزرگ‌تر کمال الملک است. در زمینه زندگی و آثار کمال‌الملک و صنیع‌الملک(عموی این دو برادر) فراوان نوشته‌اند. اما درباره ابوتراب بسیار کمتر نوشته شده است. هنرمندی که تصویرگری روزنامه شرف و بسیاری از کتاب‌های چاپ سنگی آن روزگار را در کمال زیبایی و با صبر و شکیبایی انجام داده و شاهکارهایی در تاریخ تصویرگری کتاب و مطبوعات از خود به یادگار گذاشت. قلم او در شبیه‌سازی تکیه دولت، کار دوربین عکاسی را کرده است. ما به کمک هنر ابوتراب غفاری می‌توانیم از دروازه زمان عبور کنیم و تکیه دولت را با همه زوایا و جزئیاتش به نظاره بنشینیم؛ بنای باشکوهی که متاسفانه اکنون فقط نقشی بر دیوار خاطره هاست."

دفتر اول "مشاهیر کتاب آرایی ایران" درباره میرزاابوتراب غفاری‌کاشانی با شمارگان هزار نسخه و به قیمت ۲۵هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد.