سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، این کتاب حاوی 38 شعر کوتاه و بلند است که عمدتا در بازه زمانی سال‌های 1391 تا 1395 سروده شده‌اند.

"صادق"، "چشمک"، "برای آغوشم"، "تشخصی مهم‌تر است یا درمان"، "حواشی"، "برگشتم و دوباره دیدم"، "تلقین"، "خوشحال باشم زنگ نمی‌زنم"، "بچه که بودم"، "شکل بده به همین"، "درصدی برای خطا"، "بدون دعوت قبلی"، "آدم برفی"، "شاید کلمه است"، "قاصدک"، "آی مردم" و "رفتن ریختن شکستن" عناوین برخی از این اشعار محسوب می‌شوند.

شاعر در این مجموعه رویکردی شخصی اجتماعی دارد و وضعیت پیچیده انسان امروزی در رابطه با مسایل پیرامونی خود را  با زبانی کنایی و نگاه انتقادی متفاوتی انعکاس می‌دهد.

 کتاب "اقلیم داغ" سروده رویا تفتی در شمارگان 500 نسخه و با قیمت 13هزار و پانصد تومان توسط نشر مانیاهنر در 90 صفحه منتشر شده است.

از رویا تفتی تاکنون مجموعه اشعار "سایه لای پوست"، "رگ‌هایم از روی بلوزم می‌گذرند" و "سفر به انتهای پر" به چاپ رسیده.

شعر "معرکه است عشق" از این کتاب:

گذشت

تو کنار کشیدی

آهسته شدم من

معرکه است عشق

به‌ترین نیروی محرکه است

خام مانده‌ایم در مواردی

سوخته در مواردی

دید فرق می‌کند با طرز نگاه

و این سوتفاهم زیبا

بگو که کم آورده‌ام بگو

بگو که تیر تا استخوان می‌کشند این خبرهای مکرر پوک

این جنازه‌های مفلوک

زباله پنهان نمی‌شود

زمان

خون و آب روان

حتی عکس قدیمی فتاده در آن

از پیر شدن نمی‌ترسم که

جوان نماندن را واهمه دارم

نارضایتی هم نیروی موثری بود وگرنه