سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، طیبه شنبه‌زاده شاعر و مترجم، درباره این آثار به هنرآنلاین گفت: مجموعه شعر "زلپیدم" را آماده چاپ دارم که توسط انتشارات هشت منتشر خواهد شد. اشعار این کتاب را طی سال‌های 1394 تا 1397 سرودم. این 30 شعر سپید و پسامدرن موضوعات اجتماعی و عاشقانه دارند.   

او با بیان این که کتاب "آنتولوژی شعر جهان" را برای چاپ به انتشارات هشت سپردم، افزود: با مطالعه آثار مختلف سیزده شاعر سراسر جهان از اروپای شرقی، اروپای غربی، آمریکا و انگلستان، گزینه‌ای از اشعار آن‌ها را انتخاب و ترجمه کردم که در قالب یک کتاب منتشر می‌شود. بیشتر این شعرها دارای مضامین اعتراضی هستند.

شنبه‌زاده با این توضیح که با مطالعه چند مجموعه شعر منتشر شده لوسیل کلیفتون، گزیده‌ای از اشعار او را انتخاب و به فارسی برگرداندم، اظهار داشت: این شاعر زن سیاه‌پوست آمریکایی اصالتا آفریقایی است. اشعار او بیشتر علیه تبعیض‌نژادی و اعتراضی سروده شدند.

طیبه شنبه‌زاده بیشتر به ترجمه آثار شاعرانی می‌پردازد که در ایران شناخته شده نیستند و یا آثار آن‌ها به فارسی برگردانده نشده است.  

"عشق دیوانگی و مرگ" اثر آن سکستون، "در شهری که در آن تو را دوست دارم" اثر لی یونگ لی، کتاب "عشق با کت و شلوار راه راه" نوشته دیان واکوفسکی و کتاب شعر "صرف نسکافه در مجلس ترحیم اسب" از آثار ترجمه و تالیفی شنبه‌زاده محسوب می‌شوند که به چاپ رسیدند.