سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، غلامعلی طاهری هنرمند نقاش و استاددانشگاه، به هنرآنلاین توضیح داد: حوزه هنری (انتشارات سوره مهر) در سال 1391 مقدمات چاپ کتاب منتخبی از آثار نقاشی‌هایم را که شامل مراحل عکاسی، صفحه‌بندی و تهیه ماکت کتاب است انجام داده اما تاکنون این کتاب به چاپ نرسیده است.  

او با این توضیح که کتاب منتخب آثارم به سه بخش تقسیم شده، افزود: بخش نخست مربوط به مجموعه آثاری است که از سال 1360 تا 1370 به شیوه رئالیسم و سورئالیسم نقاشی کردم. بخش دوم آثاری را در برمی‌گیرد که بیشتر نمادین، سمبولیک و مفهومی هستند و با ساختاری جدید مختص به همان دوران. این آثار بیشتر موضوعاتی را بیان می‌کنند که بانوان ایرانی با آن مواجه هستند و همچنین مباحث اجتماعی، اعتراضی، سیاسی و غیره. در همین دوره یک بخش کارهای آبستره با موضوعات مذهبی نیز ارائه شده است.

طاهری ادامه داد: بخش سوم کتاب مربوط به آثاری است که از حدود سال 1380 تا سال 1390 به شیوه فیگوراتیو اکسپرسیونیسم نقاشی کرده‌ام. در این آثار موضوعات اجتماعی، انسان امروز و معضلاتی که آدم‌ها در کل دنیا با آن مواجه هستند مطرح شدند و بیشتر رویکردم به سمت عدالت‌خواهی و نوعی مواجه شدن با ظلم است. اجحافی که کشورهای دارای قدرت نسبت به کشورهای استقلال‌خواه روا می‌دارند.

او با این توضیح که نقاشی‌هایی که طی 5-6 سال اخیر کار کرده‌ام در این کتاب ارائه نشده، گفت: این آثار که از مجموعه شخصی خودم محسوب می‌شوند شامل تناقضات، چهره‌های مفاخر کشور و همین‌طور ادامه مجموعه "بانوان سرزمین من ایران" است که هنوز به نمایش درنیامدند.

طاهری اضافه کرد: تصمیم دارم کتاب وزین دیگری از مجموعه آثارم که نقاشی‌های اخیر را نیز در خود دارد چاپ کنم و همچنین زندگی‌نامه، مقاطع کاری، گفته‌ها، مطالبم و نوشته‌هایم را در این اثر ارائه کنم. بخش عمده کتاب را نیز خودم می‌نویسم ولی از مطالبی که راجع به من نوشته شده نیز استفاده می‌کنم به علاوه این که از دوستان می‌خواهم درباره کارهایم اگر نقدی دارند بنویسند تا ضمیمه کتاب شود.