سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، پس از پیش‌گفتار مترجم و مقدمه، فهرست کتاب از بخش‌های "جنسیت رزالیند"، "سر در ازای بکارت، بکارت در ازای سر"، "گیوتین به مثابه قهرمان تراژیک"، "کارگردانان و روح"، "پوچی در تراژدی یونان"، "چرا آنتیگونه خودش را کشت؟"، "نمی‌توانم راضی باشم" و "باتم و پسران" تشکیل شده است.

رضا سرور در بخشی از پیش‌گفتار این اثر را، در ادامه کتاب "شکسپیر معاصر ما" دانسته و توضیح داده است: "نگارش این کتاب به دورانی بازمی‌گردد که کات به دلیل تدریس و پژوهش‌های آکادمیک خویش در دانشگاه‌های آمریکا، درونمایه‌های آثار شکسپیر را که پیش‌تر از دیدگاهی سیاسی تفسیر کرده بود اینک در پرتو مطالعات نوین تئاتر، و با یاری جستن از نظریات استروس، یاکوبسن و دیگران، مورد بازاندیشی قرار می‌دهد. با این حال، از ورای لحن آکادمیک این کتاب، با رقه‌هایی از آن منتقد پرشور لهستانی که تجربه فاشیسم و کمونیسم را در استخوان داشت، به چشم می‌آید. آمیزه این بینش عمیق نظری و تجربیات سیاسی-اجتماعی کات، چشم‌اندازی شگرف از آثار شکسپیر را ترسیم می‌کند."

او همچنین گفته است: "هنگام ترجمه جنسیت رزالیند، به مقلات پراکنده‌ای برخوردم که با برخی از درونمایه‌های کتاب مرتبط بودند و پس از تردیدهای فراوان برای دست بردن در ساختار کتاب عاقبت چهار مقاله را بر آن افزودم. آن‌ها همگی یا به موضوع مبدل‌پوشی یا معاصر بودن مرتبط بودند. یکی از آ‌ن‌ها، "باتم و پسران"، مرتبط با مبدل‌پوشی در آثار شکسپیر و سه مقاله دیگر به تراژدی‌های یونان و وجوه معاصر آن می‌پرداختند. مقاله "پوچی در تراژدی یونان"، در اصل، متن سخنرانی کات در کنفرانس "از سورئالیسم تا ابزورد" است و آن را می‌توان در حکم تکلمه‌ای بر کتاب تاول خدایان دانست. مقاله "چرا آنتیگونه خودش را کشت؟"، به زعم موجز بودنش، نکات دقیقی را درباره گریزناپذیری تقدیر بیان می‌دارد و مقاله "نمی‌توانم راضی باشم" از این حیث برایم اهمیت داشت که در آن کات از تجربه خویش به هنگام اجرای اورست اوریپید سخن می‌گوید. این مقاله نشان می‌دهد که مقالات کات تا چه حد وجه اجرایی دارند و تنها تفسیر یا نظریه انتزاعی نیستند".

کتاب "جنسیت رزالیند" نوشته یان کات با ترجمه رضا سرور در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 32 هزار تومان توسط نشربیدگل در بازار کتاب عرضه شده است.

لازم به یادآوری است، یان کات (2001-1914) نظریه‌پرداز و منتقد تاثیرگذار لهستانی است که با کتاب "شکسپیر معاصر ما" به شهرت جهانی رسید. او سال‌ها در سمت منتقد و دراماتورژ در اروپا فعالیت کرد و آثاری از مولیر و مروژک را در مقام کارگردان روی صحنه برد. کات در سال 1966 به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگا‌های ییل و برکلی به تدریس تئاتر و نقد ادبی پرداخت. از دیگر آثار او می‌توان به "تناول خدایان"، "خاطره بدن" و "غرش متن" اشاره کرد.

Scanbot Mar 6_ 2019 12.57 PM