سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، یدالله آقاعباسی مترجم و استاد دانشگاه درباره این کتاب گفت: "پیش از ناشتایی و سه نمایشنامه دیگر" چهار اثر با عناوین "پیش از ناشتایی"، "پسرک خیال‌باف"، "زنی برای تمام عمر" و "موجی" را دربرمی‌گیرد.

او با این توضیح که نمایشنامه "پیش از ناشتایی" مونولوگ بلندی است که از زبان شخصیت زن شنیده می‌شود و مرد در صحنه نیست، تصریح کرد: در این خانواده دو نفره، مرد شبه هنرمند محفلی و زن خانه‌دار است. هر دو از زندگی با هم عاصی شدند، با هم سازگاری ندارند و در جزییات زندگی مانده‌اند. اما اتفاقاتی در پیش است.

آقاعباسی این نمایشنامه را از آثار کوتاه و اولیه یوجین اونیل دانست که از شرایط غیرواقعی زندگی، توهم و سرخوردگی‌ها می‌گوید و افزود: "پیش از ناشتایی" مونولوگ درخشانی برای تمرین مونولوگ‌نویسی است.

او با بیان این که نمایشنامه "پسرک خیال‌باف" نقد غیرمستقیم اونیل به جامعه است، گفت: در این اثر یک بچه از خانواده فقیر بارها به زندان افتاده و آزاد شده. در شرایطی که پلیس دنبال اوست هنوز به چیزهایی اعتقاد دارد مثل این که به مادربزرگ خودش سر بزند. نمایشنامه از طبقات پایین جامعه می‌گوید که قربانی هستند و نگاه تیر و تاری به زندگی این آدم‌ها شده است.

آقاعباسی با این توضیح که نمایشنامه "زنی برای تمام عمر" از افرادی سخن گفته که در تنگناهای اخلاقی قرار گرفتند و باید بین اخلاق، عشق و واقعیت انتخاب کنند، اضافه کرد: دو مرد در جای دوری در پی طلا هستند. یکی از آن‌ها نسبت به همسرش شک دارد که در نهایت متوجه می‌شود سوتفاهم بوده است.

او با بیان این که نمایشنامه "موجی" یک موقعیت است و دوگانگی که در آن وجود دارد مخاطب را تا پایان با خود همراه می‌کند، گفت: سربازی از ارتش آمریکا از جنگ برداشته و موجی شده است. اطرافیان از او برخورد روانی و عصبی می‌بینند که به دلیل جنگ در او اتفاق افتاده است. 

پشت جلد این کتاب به قلم آقاعباسی نوشته شده: "در نمایشنامه‌های کوتاه یوجین اونیل بذر تفکری پاشیده شده است که تمام عمر و در تمام آثارش دست از سر او برنداشت و آن از سویی کشیده شدن پرده پندار در پیش چشم آدم‌ها و از سوی دیگر دریده شدن این پرده و رویارویی آن‌ها با حقیقت عریان است. چیزی که هستی آن‌ها را به تباهی برده و در لحظه رویارویی از پا درشان می‌آورد. اغلب قهرمانان اونیل گرفتار پندارهای باطل‌اند. بن‌مایه‌ای که این چهار نمایشنامه کوتاه نیز در آن مشترک‌اند. آن‌ها نیز بر لبه هستی و در مواجه با خورشید حقیقت یا بهت‌زده‌اند و یا زیر بار سنگین حقیقت تحمل از دست داده به سوی نیستی می‌شتابند".

کتاب "پیش از ناشتایی و سه نمایشنامه دیگر" نوشته یوجین اونیل با ترجمه یدالله آقاعباسی در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 15هزارتومان توسط نشر بیدگل روانه بازار کتابفروشی‌ها شده است.