سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، یاسمین حشدری مدیر تولید نشر نیماژ، ضمن اعلام انتشار این کتاب درباره آن توضیح داد: این کتاب 90 صفحه‌ای شامل 10 داستان کوتاه است که فضای آن‌ها در جنوب و به‌طور خاص در بوشهر یعنی زادگاه نویسنده می‌گذرد و برخی از داستان‌های این مجموعه در جشنواره‌های مختلف مورد تقدیر قرار گرفته و جایزه‌هایی را از آن خود کرده‌اند.

او افزود: در داستان‌های این نویسنده رازناکی هستی نه صرفا با پهلو زدن به رئالیسم جادویی خاص جنوب که اغلب با کنکاشی در روان آدم‌های قصه‌هایش منعکس می‌شود و هر داستان زبان ویژه خود را دارد.

حشدری این کتاب را از سری آثار "کتاب بوف" دانست و ادامه داد: این مجموعه، کتاب‌هایی است که رمان و داستان‌های ایرانی را در برمی‌گیرد. با گسترده شدن و مورد اقبال قرار گرفتن رمان‌هایی که از زبان‌های دیگر به فارسی برگردانده می‌شوند، در یکی دو دهه اخیر داستان و رمان‌های نویسندگان ایرانی تا حدودی به حاشیه رفته‌اند و امیدواریم با فعالیت‌هایی از این دست و با انتشار رمان‌ها و داستان‌های با کیفیت نویسندگان ایرانی بتوانیم توجه بیشتری را معطوف نویسندگان فارسی‌زبان و به‌طور کلی داستان‌نویسی ایران که ظرفیت‌های مطلوبی دارند کنیم.

مجموعه ‌داستان فاطمه زنده‌بودی با عنوان "سایه‌های ابریشمی" در شمارگان 500 نسخه و با قیمت 12هزار تومان توسط نشر نیماژ منتشر شده است.