سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین، ستاره خرم‌زاده‌اصفهانی استاددانشگاه و پژوهشگر، درباره این متون به هنرآنلاین توضیح داد: از سال‌ها پیش تحقیق و پژوهش مجموعه‌ای را با عنوان "تئاتر ایران در گذر زمان" با همکاری کاظم شهبازی آغاز کرده‌ایم. جلد نخست آن "جادوی صحنه" زندگی تئاتری عزت‌الله انتظامی به قلم اعظم کیان‌افراز، جلد دوم تحت عنوان "تئاتر ایران در گذر زمان 1357-1342" نوشته کاظم شهبازی و اعظم کیان‌افراز و جلد سوم "کارگاه نمایش از آغاز تا پایان" تالیف خودم است که توسط انتشارات افراز به چاپ رسیده‌اند.

او اضافه کرد: با همکاری کاظم شهبازی از 6-7 سال پیش دو سه مجموعه را در دست کار داشتیم که یکی از این کتاب‌ها "تئاتر 47" نام دارد. در این اثر کلیه اتفاقات تئاتری در سال 1347 در قالب اجرای نمایش که به شکل کارگروهی اتفاق افتاده در سه فصل با عنوان‌های "بیژن مفید"، "پژوهی ژرف و سترگ از عباس نعلبندیان و کارگردانی آربی آوانسیان" و فصل آخر "در انتظار گودو" نوشته بکت به کارگردانی داود رشیدی تدوین و برای چاپ به انتشارات افراز سپرده شده است.

خرم‌زاده‌اصفهانی با بیان این که پژوهش دیگر "گودو و داود رشیدی" نام دارد، گفت: در این کتاب به اجرای "در انتظار گودو" به کارگردانی داود رشیدی که در آن زمان دارای فضای خاص، متفاوت و مدرنی بود و سروصدا ویژه‌ای داشت پرداختیم که توسط انتشارات دف به چاپ می‌رسد. دلیل تاخیر چاپ کتاب به دلیل سخت‌گیری ناشر است چون او اصرار دارد نمایشنامه "در انتظار گودو" با ترجمه داود رشیدی در این اثر ارائه شود که متاسفانه هنوز نسخه نمایشنامه بدستمان نرسیده است.

او با این توضیح که کار پژوهشی کتاب "بهمن فرسی از گلدان تا آرامسایشگاه" نیز چند سالی است به اتمام رسیده، اظهارداشت: این کتاب حاوی نمایشنامه‌های فرسی است که بین پژوهش و تدوین آن فاصله افتاد ولی برای چاپ به انتشارات افراز تحویل داده شده است.

خرم‌زاده‌اصفهانی پرداختن به این پژوهش‌ها را کمبود و ضعیف بودن منابع تاریخ تئاتر معاصر دانست و افزود: در زمانی که دانشجوی ادبیات نمایشی بودم همیشه با کمبود منبع در این عرصه مواجه می‌شدم. استادانم در آن زمان هم‌چون فرهاد ناظرزاده‌کرمانی مرا به پژوهش تشویق کردند تا به منابع تاریخی حوزه تئاتر معاصر بپردازم. پیشنهاد انجام تدوین متونی در این عرصه را با همکاری کاظم شهبازی با مدیر انتشارات افراز مطرح کردیم و او پذیرفت تا در این مسیر به دایره‌المعارفی برسیم. در این راستا از پایان‌نامه‌های خوب دانشجویان نیز استفاده شده است.

ستاره خرم‌زاده‌اصفهانی به عنوان استاد دانشگاه در دانشکده هنرهای زیبا تهران، دانشکده سینماوتئاتر هنر و دانشگاه سوره مشغول تدریس است. کاظم شهبازی نیز در دانشکده‌های هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران به تدریس اشتغال دارد.