به گزارش هنرآنلاین براساس خبر رسیده، پیرو انتخابات 7 بهمن 1397، (چهاردهمین دوره) در تاریخ 9 بهمن تشکیل جلسه دادند و صورت جلسه پیوست نسبت به تعیین سمت‌ها تصمیم‌ گرفتند و امروز دوشنبه 15 بهمن  منتخبین در جلسه تعیین سمت در سازمان (صمت) حضور یافته، صورت جلسه پیوست را تقدیم و به ثبت رساندند.

سمت‌های هیات مدیره:

هومان حسن‌پور: رئیس

محمود آموزگار: نایب رئیس اول

کاظم علمی کتابفروش: نایب رئیس دوم

حسن قربانی: خزانه‌دار

نسرین سیاح‌فر: دبیر

مهدی فخری زاده: عضو

سیدرفیع احمد جواهری: عضو

اعتبارنامه‌ها بر اساس سمت‌های یادشده صادر خواهد شد .

جلسه تحویل و تحول اتحادیه نیز ساعت 11:30 روز چهارشنبه 17 بهمن برگزار می‌شود.