به گزارش هنرآنلاین براساس خبر رسیده، نخستین ترجمه‌ ایتالیایی "بوستان" سعدی با عنوان "بوستان، راهنمانامه‌ای از حکمت اخلاقی و معنوی قرن هفتم ایران"، با برگردان، مقدمه و حواشی کارلو سکونه استاد ادبیات فارسی دانشگاه بولونیا و ایران‌شناس برجسته، در انتشارات چنترو اسد بی ـ آمازون ای پی(سیاتل)، در روزهای پایانی سال ۲۰۱۸ ترجمه و منتشر شد.

این کتاب ترجمه‌ کامل "بوستان" است که مقدمه‌ پژوهشی، علمی، کتاب‌شناسی و فرهنگ معانی در آن گنجانده شده. بیش از هزار و چهل پاورقی خواننده‌ ایتالیایی را برای درک مفاهیم دشوار متن راهنمایی می‌کند. ترجمه کتاب با وفاداری به اصل متن، مصرع به مصرع برگردان و به طور عمودی در صفحه چیده شده است. وفاداری ترجمه، وفاداری‌ای عروضی نیست ولی به ریتم ابیات توجه ویژه‌ای شده و از این رو به ترجمه‌ای منظوم نزدیک است.

پیش از این در ایتالیا از آثار سعدی پنج ترجمه از "گلستان" و یک ترجمه‌ منتخب از "دیوان" (با صد و یک غزل) منتشر شده بود.

بوستان جهان آرمانی فرهنگ ایرانی است، فرهنگی که در پرتو ذوق حکیمانه وجامع‌نگرانه‌ی شیخ شیراز و با استفاده از اندیشه‌‌های ایران پیش از اسلام و تلفیق و ترکیب آن با تعالیم اسلامی سرشار و گران‌بار شده است. بوستان سعدی به میزان گلستان در غرب شهرت ندارد و این اثر به همراه سایر آثار سعدی یا بخش‌ها و گزیده‌هایی از آن به زبان‌های اروپایی و جز آن ترجمه شده است.